Mer~lin

הצטרף: 21/02/2010
milczenie jest złotem
נקודות20,391עוד
Last game

Games activity

פוקר Texas Hold'em

פוקר Texas Hold'em

משחקים שהסתיימואסימונים ברווח
1058873.23 bil
Bright medal
Bright T-shirt
True Blue
Blue T-shirt
Tourney Maniac
פוקר אומהה

פוקר אומהה

משחקים שהסתיימואסימונים ברווח
151431.97 bil
Bright medal
Bright T-shirt
True Blue
Blue T-shirt
Tourney Maniac

Gifts

Gifts : 28

Last visits

Total visits: 3403
1 שעה ago
1 יום ago
1 יום ago
5 ימים ago
6 ימים ago
6 ימים ago
6 ימים ago
6 ימים ago
6 ימים ago

Wall