mant76

 
הצטרף: 09/10/2020
נקודות121עוד
Next level: 
Points needed: 79
Casino Slots

Casino Slots

Casino Slots

משחקים שהסתיימו86254
אסימונים (זכייה-הפסד)619,400
אסימונים ברווח34.95 mln
אסימונים בהפסד34.33 mln
Golden Reels Casino Slots

Golden Reels Casino Slots

Golden Reels Casino Slots

Experience points0
Total Winnings5000
Video Poker

Video Poker

Video Poker

משחקים שהסתיימו826
אסימונים (זכייה-הפסד)58,300
אסימונים ברווח1.36 mln
אסימונים בהפסד1.30 mln
בינגו

בינגו

בינגו

משחקים שהסתיימו207
אסימונים (זכייה-הפסד)-275,732
אסימונים ברווח512,268
אסימונים בהפסד788,000
פוקר Texas Hold'em

פוקר Texas Hold'em

פוקר Texas Hold'em

משחקים שהסתיימו11965
אסימונים (זכייה-הפסד)-316,909
אסימונים ברווח8.99 mln
אסימונים בהפסד9.31 mln
פוקר אומהה

פוקר אומהה

פוקר אומהה

משחקים שהסתיימו552
אסימונים (זכייה-הפסד)-78,581
אסימונים ברווח387,050
אסימונים בהפסד465,631