szunaj116

 
הצטרף: 27/08/2004
נקודות21עוד
Next level: 
Points needed: 179
Last game

Games activity

1000

1000

ניצחונותאסימונים ברווח
148076.79 mln
פוקר Texas Hold'em

פוקר Texas Hold'em

משחקים שהסתיימואסימונים ברווח
3860528.89 mln
True Blue
Poker Jackpot
Blue T-shirt
Blue Star
Bright T-shirt

Gifts

Gifts : 10

Wall