BONUS
1000

Welcome Bonus

Free gamechips every day!

1,275
שחקנים מקוונים
140,468,695
Badbeat קופת בונוס
656
Open tables

פוקר Texas Hold'em

4.5 (votes: 2098)
יד הפוקר שתהיה בעלת 5 הקלפים הטובים ביותר, באמצעות כל שילוב שהוא של הקלפים המוסתרים והקלפים הגלויים, זוכה בקופה.