BONUS
1000

Welcome Bonus

Free gamechips every day!

4332
שחקנים מקוונים
37609965
Badbeat קופת בונוס
812
Open tables

פוקר Texas Hold'em 2017

4.5 (votes: 2017)
יד הפוקר שתהיה בעלת 5 הקלפים הטובים ביותר, באמצעות כל שילוב שהוא של הקלפים המוסתרים והקלפים הגלויים, זוכה בקופה.