BONUS
1000

Welcome Bonus

Free gamechips every day!

1266
שחקנים מקוונים
62365138
Badbeat קופת בונוס
654
Open tables

פוקר Texas Hold'em

4.5 (votes: 2086)
יד הפוקר שתהיה בעלת 5 הקלפים הטובים ביותר, באמצעות כל שילוב שהוא של הקלפים המוסתרים והקלפים הגלויים, זוכה בקופה.