BONUS
1000

Welcome Bonus

Free gamechips every day!

2893
שחקנים מקוונים
143224306
Badbeat קופת בונוס
769
Open tables

פוקר Texas Hold'em

4.5 (votes: 2083)
יד הפוקר שתהיה בעלת 5 הקלפים הטובים ביותר, באמצעות כל שילוב שהוא של הקלפים המוסתרים והקלפים הגלויים, זוכה בקופה.