Literki

42 online
Ile znasz słów? Zagraj w Literki i sprawdź się!
42 online
Zagraj

Jak grać w Literki - zasady gry

Plansza do gry ma wymiary 17x15 pól, na polach tych gracze układają płytki z literami. W grze jednocześnie może uczestniczyć do czterech graczy. Na początku rozgrywki otrzymują oni po siedem wylosowanych z woreczka płytek. Po wykonaniu przez siebie ruchu gracz otrzymuje taką ilość płytek, aby ich liczba, wraz z płytkami które posiada, była równa siedem. Płytki gracza pozostają ukryte przed jego przeciwnikami. Woreczek zawiera początkowo 115 płytek z literami. Płytki mają różne kolory, decydujące o ich wartości punktowej. Liczba pozostałych w woreczku płytek wyświetlana jest w polu położonym poniżej planszy, obok pola z płytkami gracza. Wśród płytek znajdują się między innymi dwie płytki czyste, tzw. blanki, które mogą zastąpić dowolną literę. Ruch gracza polega na ułożeniu co najmniej dwuliterowego słowa z posiadanych płytek. Punkty uzyskuje się sumując wartość liter wchodzących w skład słów, jakie powstały na planszy w wyniku danego ruchu. Jeśli płytki zostaną położone na polach premiowanych lub specjalnych, gracz uzyskuje dodatkowe punkty lub wpływa w inny sposób na grę.

Gracz, który zaczyna grę musi ułożyć słowo tak, aby przechodziło przez pole umieszczone na środku planszy.

Plansza do gry w Literaki podczas rozgrywki pomiędzy dwoma graczami.

Gracz układa słowa przeciągając płytki w wybrane miejsca na planszy. Gdy uzna, że dane słowo jest gotowe zatwierdza je klikając przycisk „Wykonaj ruch”. Jeżeli jednak zawodnik nie będzie w stanie utworzyć żadnego słowa może opuścić kolejkę dzięki opcji „Pas”, jeśli jednak wszyscy gracze spasują 2 razy w dwóch kolejnych kolejkach, spowoduje to zakończenie gry.

Aby dokonać wymiany płytek należy przeciągnąć wybrane płytki z lewej strony na prawą. Wtedy też uaktywni się przycisk „Wymiana”, który należy kliknąć aby doszło do wymiany płytek. Wymiana jest możliwa tylko wtedy, jeżeli w woreczku pozostało co najmniej siedem liter. Każdy gracz może dokonać maksymalnie trzech wymian podczas jednej partii.

Opcje osobiste

Są one dostępne gdy jesteśmy podłączeni do wybranego stolika.

Opcje osobiste podczas gry w Literaki to: możliwość zakończenia gry remisem, bądź poddania się, ukrycie wewnętrznego czata, właczenie listy graczy grających z nami przy stole w Literaki oraz wyłaczenie dzwięku dla gry Literaki.
 • Opcje - oprócz podstawowych opcji widocznych obok planszy są dostępne dodatkowe tj. „Remis” (możemy zaproponować rywalowi rozstrzygnięcie gry podziałem punktów) oraz „Poddaj” (kończymy grę jako przegrani)
 • Schowaj czata - kliknięcie w tę opcję powoduje schowanie zakładki czata dzięki czemu mamy lepszy widok
 • Gracze w pokoju - za pomocą tej opcji możemy włączyć listę osób grających przy danym stoliku
 • Wyłącz dźwięk – za pomocą tej ikony wyłączamy dźwięk

Gra kończy się gdy

 • którykolwiek z graczy wyłoży na planszę wszystkie posiadane litery, a woreczek jest pusty, w takiej sytuacji gracz ten otrzymuje dodatkowe punkty za płytki znajdujące się u przeciwników, zaś pozostałym graczom odjęta zostaje taka ilość punktów, jaką dają litery, które im zostały w momencie zakończenia gry,
 • wszyscy gracze spasują dwa razy w dwóch kolejnych kolejkach, w takiej sytuacji graczom odejmuje się taką ilość punktów, jaką dają litery, które im pozostały,
 • wszyscy gracze przekroczą czas na grę, w takiej sytuacji graczom odejmuje się taką ilość punktów, jaką dają litery, które im pozostały.

Premie

Jeżeli ułożone słowo przechodzi przez pole bądź pola premiowane, sumę liter w danym słowie dodatkowo mnoży się przez wartość premii. Możliwe są następujące premie:

 • jeśli litera znajdzie się na polu opisanym "2L", to punktacja tej litery jest liczona podwójnie dla każdego słowa, w którego skład wchodzi,
 • jeśli litera znajdzie się na polu opisanym "3L", to punktacja tej litery jest liczona potrójnie dla każdego słowa, w którego skład wchodzi,
 • jeśli słowo przechodzi przez pole opisane "2S", to punktacja całego słowa jest mnożona przez dwa,
 • jeśli słowo przechodzi przez pole opisane "3S", to punktacja całego słowa jest mnożona przez trzy,
 • jeśli słowo kończy się lub zaczyna na polu opisanym "4S" zgodnie z kierunkiem strzałek które tam się znajdują, to punktacja całego słowa jest mnożona przez cztery,
 • jeżeli słowo przechodzi przez pole opisane "WYM", to następuje losowa wymiana płytek u przeciwnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy w woreczku pozostało mniej niż 7 płytek,
 • jeżeli w jednej kolejce gracz położy na planszy wszystkie siedem płytek, otrzymuje dodatkowo 50 punktów.

Zagadnienia szczegółowe

Poniżej postaramy się rozwiać najczęściej występujące wątpliwości, które pojawiają się podczas gry:

 • wszystkie płytki użyte podczas ruchu muszą znaleźć się po ułożeniu na planszy w jednej ciągłej linii pionowej lub poziomej,
 • słowo można w jednym ruchu przedłużyć z obu jego końców jednocześnie,
 • nie jest dozwolone dokładanie w jednym ruchu płytek do różnych słów w różnych częściach planszy,
 • dodatkowe punkty za pola premiowe dodaje się tylko w tym ruchu, w którym zostały na nich położone płytki,
 • jeśli w jednym ruchu zostanie utworzonych kilka słów, liczone jest każde takie słowo, a wartość wspólnych liter (ze wszystkimi premiami, jeśli płytki leżą na polach premiowych) jest liczona dla każdego z tak powstałych słów oddzielnie,
 • jeżeli na polu premii słownej zostanie położony blank, suma wartości liter tworzących słowo zostanie pomnożona przez wartość premii mimo zerowej wartości samego blanka, natomiast blank położony na polu premii literowej nadal ma wartość zerową,
 • podczas układania słów korzystanie ze słownika jest zabronione, może być on użyty jedynie po ułożeniu słowa, w wypadku gdy którykolwiek z graczy je zakwestionuje. Każde słowo może być użyte podczas gry dowolną ilość razy.