ANGEL7707

 
joined: 2007-10-12
Ko­bieta nie po­win­na być gor­sza od anioła, mężczyz­na zaś tyl­ko trochę lep­szy od diabła.
Points64More
Next level: 
Points needed: 136
Last game

Games activity

Bingo

Bingo

Games CompletedChips Won
1248682.35 mln
Bingo Jackpot
Bingo Lover
Bingo Lover
Bingo Lover
Bingo Lover
Poker Texas Hold'em

Poker Texas Hold'em

Games CompletedChips Won
99061455.58 mln
True Blue
Deep Purple
Poker Jackpot
Rebuy king
Purple T-shirt
Pool Live Pro

Pool Live Pro

WinsGames Played
252386

Gifts

Gifts : 20

Photos

Last visits

Total visits: 9354
44 days ago
108 days ago
108 days ago
116 days ago

Wall