Justynaxx

 
joined: 2009-10-04
~.•°☸°• ~ Nig­dy nie wal­cz o przy­jaźń, o praw­dziwą wca­le nie trze­ba, a o tą fałszywą nie warto. ~.•°☸°•.~.
Points110More
Next level: 
Points needed: 90
Last game
Yatzy

Yatzy

Yatzy
130 days ago

Games activity

Buraco Classic

Buraco Classic

WinsRating
53644706.17
Yatzy

Yatzy

WinsRating
18963825.75
Poker Omaha

Poker Omaha

Games CompletedChips Won
1205514.01 mln
Tourney Bot (Heads' up)
True Blue
Poker Jackpot
Welcome to MoneyLand
First Victory

Wall