frosen

 
joined: 2015-05-13
TOLERANCIA ZERO.
Points178More
Next level: 
Points needed: 22
Last game
Bingo

Bingo

Bingo
1 year 217 days ago
Seal of Anubis1 year 215 days ago
Seal of Anubis
Pyramid Map1 year 218 days ago
Pyramid Map
Silver "Pro" Anniversary1 year 277 days ago
Silver "Pro" Anniversary
Happy New Year 2019!2 years 175 days ago
Happy New Year 2019!
Gift Bag2 years 200 days ago
Gift Bag
100 Years Of Freedom2 years 224 days ago
100 Years Of Freedom
Pretty- pretty Ghost2 years 231 days ago
Pretty- pretty Ghost
Friendly Ghost2 years 240 days ago
Friendly Ghost
Dry Eye Cocktail2 years 240 days ago
Dry Eye Cocktail
Scary Pumpkin2 years 240 days ago
Scary Pumpkin
Bronze "Legend" Anniversary2 years 280 days ago
Bronze "Legend" Anniversary
Good fortune3 years 82 days ago
Good fortune
Easter Bunny4 years 67 days ago
Easter Bunny
Santa Claus & Reindeer4 years 181 days ago
Santa Claus & Reindeer
Bronze "Expert" Anniversary 4 years 243 days ago
Bronze "Expert" Anniversary
From: GameDesire
From GameDesire with love.
Easter Bunny5 years 88 days ago
Easter Bunny
Martha's cauldron5 years 234 days ago
Martha's cauldron
From: Patrizia Diamond
" Che bella che sei " :P kkk
Trick or Treat5 years 238 days ago
Trick or Treat
From: Patrizia Diamond
SUERTE