kaska47

 
joined: 2013-11-07
Zaw­sze trze­ba po­dej­mo­wać ry­zyko. Tyl­ko wte­dy uda nam się pojąć, jak wiel­kim cu­dem jest życie [...].
Points140More
Next level: 
Points needed: 60
Last game
Klondike

Klondike

Klondike
10 minutes ago

Gifts

Gifts : 17

Photos

Something about me

Favorite music
http://www.youtube.com/watch?v=n7fXVp9YNQw
https://www.youtube.com/watch?v=YQHsXMglC9A

Last visits

Total visits: 391
9 days ago
11 days ago
33 days ago
37 days ago
48 days ago
50 days ago
95 days ago

Wall