ostrasraczka

 
joined: 2010-06-14
Są tylko dwa sposoby zarządzania kobietą... Pierwszy nie działa, drugi nie istnieje.
Points194More
Next level: 
Points needed: 6
Last game

Games activity

1000 (Thousand)

1000 (Thousand)

WinsChips Won
4315.70 mln
Poker Texas Hold'em

Poker Texas Hold'em

Games CompletedChips Won
29539243.67 mln
Rebuy king
Rebuy king
Rebuy king
Bright T-shirt
True Blue
Dominoes

Dominoes

WinsChips Won
218612.52 mln

Gifts

Gifts : 70

Wall