NA_ŻARTY

 
Присоединился: 09.10.2017
Szu­kam Cię -- a gdy Cię wi­dzę uda­ję, że Cię nie wi­dzę.
Новый уровень: 
очков нужно: 106
Последняя игра
1000

1000

1000
4 дня назад

Активность в играх

1000

1000

ВыигрышиВыигранные жетоны
1350228,77 млн
Pool Live Pro

Pool Live Pro

ВыигрышиИгр сыграно
4801004

Подарки

Подарки: 25

Кое-что обо мне

Интересы
https://youtu.be/d9HqVXGRJL0?list=LLf-GDpAvByAPJdtfCAJZOVA,
Что я люблю
,,,https://youtu.be/x6V_c7FepYk,


Przed TOBĄ,któryś
trzy dni cierpiał kaźnie
i poznał ludzkie
przedśmiertelne bojaźnie,
Żebrząc, by wieczną
nie była jej męka,
Polska klęka.
...i Polska
i cały świat...
prosi Boga o zmiłowanie
w czasie trwającej pandemi.
...pośród izolacji, w której cierpimy...

https://youtu.be/iSl1kmQMG2E
https://youtu.be/nKuuSvVTXRA

------------------------------------------------------------------------
Fałsz, za­wiść, pła­skość, mier­ność, nik­czem­ność, głu­po­ta:
oto rafy, o któ­re łódź moja po­trą­ca,
pły­nąc przez ży­cia męt­ne i cuch­ną­ce bło­ta
pod nie­bem za­chmu­rzo­nym, bez gwiazd i bez słoń­ca.

Wiem, że błot nie prze­pły­nę - od­rzu­cam precz wio­sła
i przy­mknąw­szy po­wie­ki na dnie ło­dzi leżę,
nie dba­jąc, kędy by mnie męt­na woda nio­sła,
nie dba­jąc, gdzie i ja­kie cze­ka mnie wy­brze­że?

Tak pły­nę ja, zro­dzo­ny od czy­ste­go mo­rza,
do pur­pu­ro­wych wscho­dów, za­cho­dów zło­co­nych,
do gwiazd kro­ci, or­ka­nu, co gna przez prze­stwo­rza,
do cisz wiel­kich i sen­nych i do wysp zie­lo­nych.

Tak pły­nę ja, zro­dzo­ny, by sło­necz­ne fale
pruć sil­nym ru­chem ręki le­żą­cej na ste­rze,
by wiry i wie­trzy­ce roz­trą­cać zu­chwa­le - -
tak pły­nę i pół­mar­two na dnie ło­dzi leżę...K.P-Tetmajer "Fałsz,zawiść"

https://youtu.be/FrP9c1gnmHc?list=LL

Новые визиты

Общие визиты: 23233
1 час назад
13 часов назад
23 часов назад
23 часов назад
1 день назад
1 день назад
1 день назад
1 день назад
1 день назад

Стена