WordHex

1 online
Find the hidden words and victory will be yours!
1 online

WordHex

4.5 (votes: 28)

Informácie

V hre WordHex hráč hľadá slová ktoré majú od 3 po 12 znakov..

Ako hrať WordHex

  • Kliknite "Začať hru." pre začatie novej hry.
  • Vaším cieľom je nájsť slová ukryté v hexagonálnej mriežke. Slová musia obsahovať aspoň tri písmená.
  • Kliknite na prvé písmeno slova a hýbte kurzorom ktorýmkoľvek smerom k ďalším písmenám až kým nedosiahnete na koniec slova. Pustite tlačidlo myši a stlačte "odoslať."
  • Ak sa slovo nachádza v slovníku, písmená sa vymenia a pridajú sa vám body. Čím ťažšie a dlhšie slová tvoríte, tým získavate viac bodov.