Naše pravidlá proti podvádzaniu a nevhodnému správaniu.

V snahe prevádzkovať bezpečné a príjemné hracie prostredie, GameDesire používa nasledovné bezpečnostné systémy, aby zabránilo podvádzaniu a nevhodnému správaniu:
 • Automatický filter sa snaží odstrániť všetky formy vulgárnych slov,
 • Špeciálny kód automaticky blokuje takvaných tapetárov,
 • Naše herné pluginy sú chránené a sme schopní vystopovať vážne útoky, ktoré sa snažia zmeniť kódy týchto pluginov,
 • Niektoré z našich hier informujú užívateľov o hráčoch, ktorí hrajú dve hry súčasne,
 • Niektoré z našich hier informujú užívateľov o ich súperoch, ktorí prepínajú iné programy počas hrania,
 • V prípade hodnotených hier penalizujeme (znížením hodnotenia) hráčov, ktorí neukončia hru,
 • Naše hry môžu byť moderované administrátormi, ktorí nám pomáhajú nájsť ľudí, ktorí sa pokúšajú podvádzať. Administrátori môžu umlčať iných hráčov a odstrániť ich z miestnosti alebo zo stolov,
 • V prípade hier s viacerými hráčmi, odmietneme možnosť používať dve rôzne prezývky z jedného počítača v ten istý čas hrania tej istej hry,
 • V prípade hry s viacerými hráčmi informujeme používateľov ak sa dvaja alebo viacerí hráči pripájajú z tej istej lokálnej siete na ten istý stôl,
 • Výsledky hry hraných na našej sieti sú zaznemenávané. Používaním štatistickej analýzy sme schopní nájsť hráčov, ktorí podvádzajú,
 • Spravujeme prihlasovacie mená do chatov, aby sme ich v prípade potreby monitorovali.

Why to buy GameChips?

 • become a virtual millionaire
 • play at high stakes to compete with the best players
 • feel the casino excitement
 • more unforgettable impressions are guaranteed

Why to become a VIP?

 • VALUE - get 50% extra GameChips with every purchase of at least 100K
 • BLING - show off your new VIP sign for your login and profile
 • RESPECT - show the competition that you are here to win