3-5-8 (Блато)

5 онлайн
Събирайте точки и ръце - 3, 5 или 8!
5 онлайн
Играй

Как да играете 3-5-8 (Блато) - правила на играта

3-5-8 (блато) е пристрастяваща игра с карти, която съществува в много варианти. Тя е популярна по целия свят - основно в Европа, Близкия Изток и Индия. Известно е, че това една от любимите игри на служещите в Кралските ВВС на Великобритания.

Играта е за 3 играчи. Играчите използват тесте от 52 карти - от асо до двойка. Основната цел е да постигнете най-високия резултат, като събирате ръце. При всяко раздаване играчите трябва да спечелят 3, 5 или 8 ръце (затова и другото име на играта е 3-5-8). Ако играчите не постигнат определения брой ръце, те получават отрицателни точки. От друга страна, ако спечелят повече ръце от изискваните, получават положителни точки. В 18 раздавания (толкова има общо в една игра) има 3 раздавания, при които целта е точно обратната - играчите трябва да спечелят колкото е възможно по-малък брой ръце. Аналогично се дават отрицателни точки за тези, които спечелят твърде много ръце и положителни точки на тези, които спечелят по-малко ръце от изискваното. Победител е играча с най-добър точков резултат в края на играта.

Режими на игра

Има шест режима на игра:

  • 1 раздаване, при което козът е (♠)
  • 1 раздаване, при което козът е (♣)
  • 1 раздаване, при което козът е (♥)
  • 1 раздаване, при което козът е (♦)

– При всяко от тези раздавания, плеймейкърът решава коя боя да е коз и всеки играч трябва да спечели колкото се може повече ръце.

  • БК (Без коз) – при такова раздаване няма избрана боя за коз и всеки играч трябва да спечели колкото се може повече ръце.
  • МБР (Минимален брой ръце) – при такова раздаване няма избрана боя за коз и всеки играч трябва да спечели колкото се може по-малко ръце.

Плеймейкърът е този, който решава кой режим да се играе в дадено раздаване. Играта се състои от 18 раздавания и всеки играч е плеймейкър по 6 пъти. Този, който е плеймейкърът, може да избере кой режим да се играе като няма определена поредност. Но по време на играта той има право да избере всеки режим само по веднъж.

Играчи

При всяко раздаване един от играчите е раздаващ, друг е плеймейкър, а последният е трети играч. При всички режими на игра освен МБР (минимален брой ръце) играчите трябва да спечелят поне толкова ръце, колкото се изискват за позициите им.

  • Раздаващият: 3 ръце
  • Третият играч: 5 ръце
  • Плеймейкърът: 8 ръце

За улеснение на играчите броят на ръцете (както изискваните, така и спечелените досега) е показан до името на играча.

Само в режим МБР броят ръце, които се изискват, е различен - принципът е обратен на този при другите режими. Това значи, че плеймейкърът трябва да спечели не повече от 3 ръце, третият играч не повече от 5 ръце, и раздаващият не повече от 8 ръце.

Начало

След като бъде избран раздаващ играч, на всеки играч се раздават по 16 карти. Четири карти остават покрити в качеството на талон за плеймейкъра, който се намира отляво на раздаващия (редът в играта е по часовниковата стрелка). На базата на първите 6 раздадени карти плеймейкърът избира режима на игра (някоя от боите да е коз, без коз или МБР). В този момент, ако режимът е от тези, при които това се прилага, се извършва размяна на карти (за повече информация вижте по-долу). Плеймейкърът показва талона, изчиства 4 излишни карти, като ги поставя на масата, и дава начало на играта.

Игра

Основната цел по време на играта е картите да се играят по такъв начин, че да се постигне необходимия (или по-добър) брой спечелени ръце. Играчите трябва да отговарят на боята, но качването не е задължително. Те са длъжни да цакат, ако нямат карти от играната боя.

Точкуване

След приключването на играта в дадено раздаване се извършва точкуване. Ако играчът е направил повече ръце, отколкото е бил длъжен да постигне, той записва положителни точки. Ако не е постигнал необходимия брой ръце, той записва отрицателни точки.

Както положителните, така и отрицателните точки се определят от разликата между броя спечелени ръце и броя ръце, които е трябвало да бъдат спечелени. Например ако играчът е спечелил 9 ръце, той записва една положителна точка; ако е спечелил само 7 - една отрицателна точка. В режим МБР всичко е обърнато - всяка спечелена ръка над изисквания брой означава отрицателна точка, а всяка ръка под изисквания брой означава положителна точка.

Общият брой точки на всички играчи от едно раздаване е винаги 0.

Размяна на карти

В хода на играта съществува възможност за размяна на карти. Това е позволено само при определени условия и само в режими, в които някоя боя е коз (при режими Без коз и МБР не се разрешава да се разменят карти). Размяната е допълнителна награда (или наказание) за точки от предишното раздаване. Играчът (или играчите), които са записали положителни точки, могат да разменят карти с играча (или играчите), които са записали отрицателни точки. Играчът, който поставя началото на тази размяна, дава картите, които иска да размени, на играча, който е записал отрицателни точки при предишното раздаване. Вторият играч е задължен да даде най-високата си карта от тази боя. Ако няма карта с по-висока стойност, той трябва да върне същата карта. Правилото не се отнася за карти от боята коз. Броят на разменените карти е винаги равен на броя положителни точки. Този вид размяна може да стане между двама или между трима играчи.

Размяната на карти между трима играчи става, когато в предишното раздаване всеки играч е записал положителни или отрицателни точки. Ако един играч е записал положителни точки, а двама играчи - отрицателни, играчът, който е записал положителни точки, разменя карти с двамата играчи, записали отрицателни точки. Ако двама играчи са записали положителни точки, и двамата разменят карти с играча с отрицателни точки. Първи размяната прави винаги играчът, който трябва да постигне повече ръце при настоящото раздаване.

Размяната на карти между двама играчи става когато при предишното раздаване един от играчите не е записал нито положителни, нито отрицателни точки (с други думи ако един от играчите е спечелил точно броят ръце, който се е изисквал от него). В този случай само двама играчи взимат участие в размяната. Играчът, записал положителни точки в предишното раздаване, инициира размяната.

Приключване

След приключване на 18 раздавания, играчът с най-висок точков резултат е победителят.