Blackball Pool

1 онлайн
Пробвайте истински британски билярд с червени и жълти топки
1 онлайн
Играй

Как се играе Blackball - правила на играта

Въведение

Британският билярд "Осма топка" е игра за двама играчи, която се играе на маса със седем червени топки, седем жълти топки и една черна топка (осмата топка). Британският билярд "Осма топка" е практически същата игра като билярда "Осма топка", който е разновидност на билярда, познат на повечето хора. Ако можете да играете билярд "Осма топка", няма да имате никакви проблеми да играете британския билярд "Осма топка".

Топки, с които се играе британският билярд

Цел на играта

Целта на играта е да използвате щека и бяла топка-бияч, за да вкарате вашия комплект топки, които са или жълтите, или червените, във джобовете на масата. Играчите използват щеките си, за да удрят бялата топка-бияч. След това бялата топка-бияч трябва да осъществи контакт с червена или жълта топка и да я придвижа пряко или непряко (комбинация или удар с борд) в един от шестте джоба на масата. Първият играч, който успее да вкара своя комплект от топки, червените или жълтите, в джобовете, трябва след това да вкара черната топка, за да спечели играта.

Ред

Играчите се редуват. Ако по време на реда на някой от играчите той вкара някоя от своите топки, без да извърши фал, той продължава да играе (вижте по-надолу за списък на фаловете). Ако играчът не успее да вкара някоя от своите топки, вкара някоя от топките на съперника, без да иска, или извърши фал, идва ред на противника му. Ако играч случайно вкара бялата топка-бияч (дори и ако вкара някоя от своите топки при същия удар), другият играч получава ред да играе.

Начало на мача

В началото на мача всички топки (освен бялата топка-бияч) са поставени във формата на триъгълник в единия край на масата. Играчът, който ще разбива топките, поставя бялата топка-бияч в произволна точка от полукръга в долната част на масата. След това играчът "разбива" триъгълника от топки, като използва бялата топка-бияч за това. Ако при разбиването играчът вкара топка в джоб, той трябва да продължи да вкарва този комплект от топки през останалата част от мача. Например, ако вкара жълта топка, той трябва да продължи да вкарва жълти топки. Ако: А) не вкара нито една топка или Б) вкара и жълта, и червена топка при разбиването, той трябва да посочи кой комплект топки ще се стреми да вкарва по време на мача.

Маса за британски билярд

Ако е останала само черната топка

След като играчът е вкарал всички топки от своя комплект, той трябва да вкара черната топка. Преди той да удари по черната топка, играта ще поиска от играча първо да посочи в кой джоб възнамерява да я вкара. След като играчът посочи джоб, той трябва да вкара топката в него. Ако играчът успее да вкара черната топка в посочения джоб, той печели и мачът свършва. Ако играчът успее да вкара черната топка в джоб, различен от посочения, той губи и мачът свършва. Ако играчът не успее да вкара черната топка, идва редът за игра на противника.

Вкарване на последната топка в билярда

Фалове

Фаловете представляват ходове, нарушаващи правилата или действия, които водят до наказания за играча, извършил грешката.

  • Когато играч разбива топките в началото на играта, поне две от топките, без да се счита бялата топка-бияч, трябва да докоснат бордовете ИЛИ поне една от топките трябва да бъде вкарана. (Бордовете са страните на билярдната маса.) Ако това не стане, това се счита за грешка и противникът (играчът, който не разбиваше) ще получи шанс да направи повторно разбиване на формацията от топки.
  • Ако играчът, който разбива топките, вкара в джоб бялата топка при разбиването, това е фал, независимо колко други топки са били вкарани. Противникът получава ред.
  • Ако играч вкара в джоб бялата топка-бияч в който и да е момент от мача, той губи реда си. Бялата топка-бияч се вади от джоба и се дава на противника му. Противникът тогава може да постави бялата топка-бияч навсякъде в полукръга и да цели която топка си избере. Играчът получава и допълнителен удар.
  • Ако играч вкара някоя от топките на противника си, се отсъжда фал. Играчът губи реда си и противникът му получава допълнителен удар.
  • Ако играч вкара черната топка преди да е вкарал всичките топки от своя комплект (червени или жълти), той губи незабавно и мачът свършва.
  • Ако играч удари бялата топка-бияч и тя след това не осъществи контакт с нито една топка на масата, се отсъжда фал. Играчът губи реда си и противникът му получава допълнителен удар.
  • Ако играч направи удар и топката-бияч ПЪРВО осъществи контакт с една от топките на противника, се отсъжда фал, дори ако играчът вкара една от своите топки при този удар. Играчът губи реда си и противникът му получава допълнителен удар.
  • Ако играчът направи удар и топката-бияч ПЪРВО осъществи контакт с черната топка, се отсъжда фал, освен ако черната топка не е последната останала топка на масата. Играчът губи реда си и противникът му получава допълнителен удар. Този вид фал не се отсъжда, когато топката-бияч първо осъществи контакт с борд и след това удари черната топка.
  • Ако играчът вкара черната топка в джоб, различен от посочения, след като вече е вкарал всички топки от своя комплект,това води до загуба за него и мачът свършва.
  • Ако играчът вкара последната топка от своя комплект и черната топка при един и същ удар, се отсъжда фал и играчът автоматично губи мача.