Бурако фечадо

71 онлайн
Бурако фечадо - почуствайте латиноамериканския дух!
71 онлайн
Играй

Как да играете Бурако фечадо - правила на играта

Бурако е традиционна игра с карти, произлязла от Уругвай и Аржентина. Създадена е през 40-те години на 20-ти век. В момента тя е една от най-популярните игри с карти в Южна Америка, особено в Бразилия. Това е игра от типа на Реми и от семейството на Канастата. Заслужава да се спомене, че на португалски бурако означава дупка, което е свързано с тъгата, изпитвана след провал. Бурако има няколко варианта, двата основни вида са Бурако аберто (отворено) и Бурако фечадо (затворено).

Бурако фечадо може да се играе от 2 или 4 играчи. Когато играчите са двама, играта се играе 1 срещу 1, а когато са четирима, се играе 2 срещу 2. Когато се играе от 4 играчи, всяка двойка сумира своите точки. Играта се играе с 2 тестета карти с по 2 жокера във всяко от тях. Общо картите в играта са 108.

Цел в играта

Главната цел в играта е да наберете възможно най-голям брой точки и да изчистите всички карти. За разлика от, например, класическата Реми, тук не е достатъчно да изчистите първите 11 карти, за да завършите играта. След това играчът получава още 11 карти от купчината за неактивни карти. Сега вече изчистването на всички карти води до край на играта. Победител е играчът с повече точки, а не непременно този, който е изчистил първи всички карти. Главните действия по време на играта са обявяването и изчистването.

Точкуване

Играчът получава точки за всяка обявена карта. Допълнителни точки могат да се спечелят чрез обявяване на специални поредици (канасти). Получаването на отрицателни точки също е възможно по време на игра.

Положителни точки се дават за следното:

 • обявяване на последната карта и приключване на играта (100 точки)
 • обявяване на карти, поредици и канасти:2 (10 точки)
  Жокер (50 точки)
  Асо (15 точки)
  K, Q, J, 10, 9, 8 (10 точки)
  7, 6, 5, 4, 3 (5 точки)
  чиста канаста (100 точки)
  мръсна (смесена) канаста (200 точки)
  канаста 500 (500 точки)
  истинска канаста (1000 точки)

Отрицателни точки могат да бъдат присъдени:

 • за карти, останали в ръката на играча в края на играта
 • в случай, че играч (или един от играчите при игра 2 срещу 2 не е взел от купчината с неактивни карти през цялата игра (-100 точки)

Поредици

Поредиците са групи от поне 3 карти от една и съща боя, които биват обявени от играчите, например: J♥, 10♥, 9♥.

Канасти

В играта има канасти - поредици, съставени от поне 7 поредни карти от една и съща боя. Те дават допълнителни точки на играча. Правилното обявяване на канасти се счита, че има значително влияние върху крайния точков резултат.

Играчите могат да обявяват следните няколко вида канасти:

 • чиста канаста (без свободни карти)
 • мръсна (смесена) канаста (със свободни карти)
 • канаста 500 (от Асо до Поп – A, 2, 3, 4... K – без свободни карти) – картите трябва да бъдат обявени наведнъж
 • истинска канаста (от Асо до Асо – A, 2, 3, 4... A – без свободни карти) – картите трябва да бъдат обявени наведнъж

В играта има канасти - поредици, съставени от поне 7 поредни карти от една и съща боя. Те дават допълнителни точки на играча. Правилното обявяване на канасти се счита, че има значително влияние върху крайния точков резултат.

Играчите могат да обявяват следните няколко вида канасти:

 • чиста канаста (без свободни карти)
 • мръсна (смесена) канаста (със свободни карти)
 • канаста 500 (от Асо до Поп – A, 2, 3, 4... K – без свободни карти) – картите трябва да бъдат обявени наведнъж
 • истинска канаста (от Асо до Асо – A, 2, 3, 4... A – без свободни карти) – картите трябва да бъдат обявени наведнъж

Свободни карти (2, жокер)

В играта има специални карти, наричани свободни, които могат да заменят всяка друга карта. Те са: жокерите и двойките. Поредица или канаста, която включва свободна карта, се нарича мръсна или смесена. Играчът получава по-малко точки за мръсна канаста, отколкото за чиста канаста.

Както жокерите, така и двойките могат да бъдат поставяни навсякъде където е необходимо в една поредица или канаста. Например, когато поредицата: J♠, 2♥, K♠ бъде обявена, можем да добавим към нея Q♠ в следващите кръгове. След добавяне на картата, поредицата ще изглежда така: 2♥, J♠, Q♠, K♠. (2♥ замества 10♠). Същото правило важи и за жокера.

Двойките могат и да са просто нормални карти. Това означава, че ако използваме двойка (първо като свободна карта) от същата боя като останалите карти в поредицата, тази поредица може да стане чиста. (Също така мръсната канаста може да стане чиста канаста). Например, ако добавим 4♠ към поредицата: 3♠, 2♠, 5♠, двойката може да бъде преместена в началото и поредицата ще изглежда по следния начин 2♠, 3♠, 4♠, 5♠.

Начало

В началото всеки играч получава по 11 карти. Формират се две купчини за неактивни карти с по 11 карти във всяка от тях. Всяка купчина за неактивни карти се дава на един от играчите (в игра 1 срещу 1) или на един от отборите (в игра 2 срещу 2). Другите карти формират талона.

Играещият първи играч тегли първо една карта от талона. Сега играчът може да обявява карти, ако е възможно да формира поредици с тях. Ако не е възможно (или ако играчът не иска да го прави сега), той/тя изчиства една карта в купчината за изчистени карти (наричана пакет). Изчистването на карта приключва кръга.

В игра 1 срещу 1 всеки играч има свои поредици за обявяване и добавя карти само към тях. Във вариант 2 срещу 2 партньорите играят заедно – те могат да добавят карти към тези, които са били обявени от партньора им.

Игра"

По време на следващите кръгове играчите теглят карти от талона или купчина за изчистени карти (пакет). Правилата за теглене на карти от купчината за изчистени карти са посочени по-долу. След тегленето играчите обявяват поредици и добавят карти към тези поредици, които са вече обявени, или само изчистват една карта. Те трябва да мислят за възможно най-добрия начин за обявяване на карти, който им дава най-много точки.

След изчистването на всичките 11 карти от ръката си, играчът получава други 11 карти от купчината за неактивни карти. Сега вече, ако играчът успее да се отърве от тях, играта приключва. За да изчистят последната карта, играчите трябва да имат поне една чиста канаста.

Купчина за изчистени карти (пакет)

Основната разлика между Бурако аберто и Бурако фечадо е по отношение на пакета. Има няколко правила за него и те са следните:

 • Забранено е да се взима само една карта от купчината за изчистени карти – ако играч реши да вземе карта от купчината, той трябва да вземе всички карти в нея
 • Само последната карта в пакета е видима (ако играчът помни какво има под нея, той/тя има предимство)
 • Когато играчът взима карти от купчината за изчистени карти, той трябва веднага да използва първата карта
 • Само след като той е използвал първата карта може да получи други карти от пакета
 • Ако първата карта е свободна (жокер или 2), играчът трябва да формира нова поредица с нея (ако не може да го направи, няма право да тегли от купчината за изчистени карти)
 • Играчите знаят колко карти има в купчината за изчистени карти, понеже този брой е показа до нея.

Приключване

Играта приключва в случай на настъпване на едно от следните събития:

 • Играч (или отбор) изчиства всички свои карти, било е теглено от купа за неактивни карти и е била обявена чиста канаста
 • Всички карти от талона и от купчините за неактивни карти са били използвани

В края на играта играчът, изчистил последната карта, получава 100 точки. Неговите/нейните противници получават отрицателни точки за всяка карта, останала в ръцете им, съгласно списъка с точкови стойности, показан по-горе. Победител е играчът (или отборът), събрал най-много точки.