Канаста

99 онлайн
Играйте с други играчи и бъдете първият, който ще събере канаста!
99 онлайн
Играй

Как се играе Канаста - правила на играта

Канастата е игра, подобна на Реми. Главната цел е да обявявате комплекти, които се състоят от поне три карти от един и същ ранг (например Q♠, Q♠, Q♥). За разлика от в Реми, тук играчите нямат право да обявяват поредици, които са от поредни карти (например 10♣ J♣ Q♣).

Игрите, предшествениците на канастата, като 'Комета', 'Ронда и 'Манила', са съществували още през 18-ти век. Правилата на канастата са записани за първи път през 1939 г. в Уругвай. След това тя става популярна в цяла Южна Америка, а през 50-те години на 20-ти век става изключително популярна в САЩ. Оттогава са се появили редица варианти на играта. Играта е най-атрактивна, когато в нея участват повече играчи. Канаста на испански означава 'кошница'. Това е метафорична препратка към главната цел на играта, която е да събирате карти, които са с един и същ ранг.

Описаната тук игра може да се играе от 2 или 4 играчи. Когато играчите са двама, играта се играе '1 срещу 1', а когато се четирима, се играе '2 срещу 2'. В канастата се използват две тестета карти, в които са включени по 2 жокера. Общо картите са 108.

Цел на играта

Главната цел на играта е да наберете възможно най-голям брой точки и да изчистите всичките си карти. Играта в цялостния си вид се състои от няколко кръга. Играта приключва когато играч или отбор събере 5000 точки.

За да могат да приключат играта, играчите трябва да съберат поне една канаста ('2 срещу 2'), или поне две канасти ('1 срещу 1'). Канастата е група от поне седем карти от един и същи ранг. Тя може да се формира и с участието на свободни карти.

Начало

В началото на всеки играч се раздават 11 ('2 срещу 2'), или 15 карти ('1 срещу 1'). Останалите карти формират талона. Най-горната карта от талона се взима, за да постави началото на пакета.

Играчът, който започва играта, първо тегли една карта от талона или (в специални случаи) от пакета. След това, ако има възможност и го желае, той обявява. След това една карта (вероятно по-малко полезна) трябва да бъде изчистена, с което кръгът приключва.

За да може играч да направи първоначално обявяване, точковата му стойност трябва да е не по-малка от минималното изискване. Това изискване се определя от точковия сбор на играча към момента:

 • 50 – ако играчът/отборът има от 0 до 1495 точки (стойността е постоянна пo време на първата партия)
 • 90 – ако играчът/отборът има от 1500 до 2995 точки
 • 120 – ако играчът/отборът има 3000 или повече точки
 • 15 – ако играчът/отборът има отрицателен брой точки

Начин на игра

След първото обявяване, основните компоненти на играта са теглене, обявяване и изчистване на карти.

Във вариант '1 срещу 1' всеки играч има свои собствени поредици за обявяване и добавя карти само към тях. Във вариант '2 срещу 2' партньорите действат заедно – те могат да добавят карти към тези, които са били обявени от партньора им. Играчът/отборът няма право да обявява две поредици, които използват карти с един и същ ранг.

Един от най-често използваните ходове е следният: теглене на една карта от талона или от пакета → обявяване накрая → изчистване на една карта.

Точкуване

Играчът получава точки за всяка обявена карта. Могат да бъдат печелени и допълнителни точки. По време на играта също така се отнемат точки в някои случаи.

Стойност на картите:

 • Жокер – 50 точки
 • Асо, 2 – 20 точки
 • K, Q, J, 10, 9, 8 – 10 точки
 • 7, 6, 5, 4, черни тройки – 5 точки

Точки се дават за:

 • обявяване на карти (съгласно стойностите, посочени по-горе)
 • пълна чиста (червена) канаста: 500 точки
 • пълна смесена (черна) канаста: 300 точки
 • за всяка държана червена тройка (ако играчът/отборът е направил първоначалното обявяване): 100 точки
 • ако има всичките четири червени тройки (ако играчът/отборът е направил първоначалното обявяване): 800 точки (4x100 за всяка тройка + 400)
 • обявяване на всички карти при първото обявяване: 200 точки
 • обявяване на свободна канаста: 2000 точки

Обявяване на всички карти при първоначалното обявяване е възможно, в случай че те формират една "канаста". Това е изключение и може да се случи, когато минималната стойност на първоначалното обявяване не е покрита. В такъв случай играчът може да обяви всички свои карти, независимо дали ще направи или не последно изчистване. Ако играчът изтегли карта от пакета, той трябва да обяви при същия ход всички карти от пакета.

Точки се отнемат в края на партията за:

 • карти, останали в ръката на играча (съгласно стойностите на картите, посочени по-горе)
 • Всяка черна тройка, останала в ръката на играча води до отнемане на 100 точки
 • за всяка държана червена тройка, ако играчът/отборът не е направил обявяване до този момент, се отнемат 100 точки
 • за държани четири червени тройки, ако играчът/отборът не е направил обявяване до този момент, се отнемат 800 точки (4x(-100) - 400)

Тройки

Тройките се считат за специални карти.

Черните тройки не могат да бъдат обявявани по стандартния начин. Три или четири черни тройки могат да бъдат обявени само по време на ход на играча/отбора, който води до приключване на партията. Всяка от тях е със стойност от 5 точки. Ако играч изчисти черна тройка, никой няма право да тегли от пакета до края на кръга и той е блокиран. Ако в края на партията даден играч/отбор все още държи в ръка черни тройки, тогава им се отнемат 100 точки.

Червените тройки са бонус карти. Ако играч изтегли от талона или получи при раздаването червена тройка, тя незабавно се показва, за да могат да я видят другите играчи и автоматично се взима друга карта от талона, която да я замести. Ако играчът/отборът изтегли червена тройка от пакета, тя незабавно се показва, но отборът/играчът не получава друга карта, с която да я замени. Понякога е възможно да се случи така, че червена тройка да е най-горната карта в пакета в началото на играта. В такъв случай пакетът се замразява.

Свободни карти (2, жокер)

Има специални карти, наричани свободни, които могат да заменят всяка друга карта. Канастите, в които има свободни карти, се наричат мръсни, черни или смесени. Разбира се, възможно е да превърнете чистата комбинация в мръсна - като добавите свободна карта.

Обявяваните комбинации се състоят от поне 3 карти. Поне две от тях трябва да се естествени карти (от Асо до четворка). Никога не трябва да има повече свободни карти отколкото естествени карти, както и повече от три свободни карти.

Свободна канаста

Свободната канаста се състои само от свободни карти. Те са със стойност от 2000 точки. Свободната канаста трябва да бъде обявена в един ход.

Пакетът (т.е. купчината за изчистени карти)

Играчът може да избере дали да тегли карта от талона или да вземе всички карти от пакета. Пакетът може да бъде 'купен' съгласно следните правила:

 • не е разрешено да се взима само една карта от пакета - ако играч иска да тегли от него, той трябва да вземе всички карти в него.
 • Само най-горната карта от пакета е с лицето нагоре, затова играчът има предимство, ако си спомня какво има под нея.
 • Пакетът може да бъде 'купен' само ако играчът може веднага да използва най-горната карта.
 • Другите карти от пакета могат да бъдат изтеглени само след като играчът използва най-горната карта.
 • Ако пакетът е блокиран, играчът/отборът не може да тегли карти от него (единственото изключение е в случай че това е последният ход на играча/отбора - в този случай им е позволено да изтеглят черна тройка от пакета).
 • Ако пакетът е замразен, играчът/отборът може да тегли от него само в специални случаи.
 • Броят на картите в пакета е известен на играчите, но само най-горната карта е с лице нагоре.

Пакетът е блокиран, ако най-горната му карта е черна тройка. В такъв случай играчите не могат да го купуват. Ако друга (естествена) карта бъде изчистена върху черната тройка, пакетът става разблокиран.

Пакетът е замразен, ако най-горната му карта е свободна карта или червена тройка. Тези карти се поставят напречно на пакета и когато те са най-отгоре в него, никой не може да ги купи. След като се постави друга естествена карта върху свободната карта или червената тройка, пакетът може да бъде купен. Но това може да стане само ако играчът има две естествени карти от същия ранг като най-горната карта. В такъв случай след това те трябва да бъдат обявени незабавно. След обявяването играчът може да изтегли други карти от пакета.

Приключване

Победител е играчът, който първи достигне до 5000 точки. Точките винаги се събират след всяка партия, а не по време на партията.

Партията приключва, ако един от играчите изчисти всички свои карти и направи необходимия брой канасти.

Има един специален случай, при който не е нужна канаста за приключване на партията - когато талонът се изчерпи. В този случай, партията автоматично свършва. Дадените и отнетите точки се сумират след всяка партия.