Домино

52 онлайн
Станете майстор на плочките и комплектите!
52 онлайн
Играй

Как се играе Домино - правила на играта

Домино е игра, създадена в Китай около 1120 г. Домино идва в Европа през 18 век и става много популярно в двора на Венеция. В наши дни тя е популярна навсякъде по света (почти невъзможно е да откриете човек, който да не е чувал за нея).

Домино има няколко варианта, които се различават по комплектите от плочки и правилата за игра и дават възможности за различни начини на игра. Най-популярните комплекти от плочки (които носят името на плочката с най-голяма стойност) са: 'Двойна шестица' (28 плочки), 'Двойна девятка' (55 плочки), и 'Двойна дванадесетица' (91 плочки). Традиционният китайски комплект за Домино има 32 плочки. Играта Маджонг е базирана на Домино и е произлязла от нея.

Базовата версия на играта на Домино, която е описана тук, се играе с комплект от плочки, наречен: 'Двойна шестица'. Играта е предназначена да се играе от 2 играчи.

Цел на играта

Целта на играта е да наредите плочките по такъв начин, че да наберете 100 точки преди вашия опонент. Играят се няколко кръга от играта, преди тя да бъде приключена. Целта при всеки кръг е и да се отървете от всички свои плочки.

Плочки

Основните компоненти на играта са плочките (кости), които са разделени на две краища (половини). Всяка от половините съдържа определен брой точки. Има и оголени краища. Целият комплект се състои от 28 плочки. Всяка плочка е с различна стойност и няма две еднакви плочки. Стойността на всяка плочка е същата като броя на точките, изобразени върху нея.

Броят на точките във всяка от половините е между 0 и 6. Има 7 плочки, наречени 'двойни' - при тях и двете половини са с еднаква точкова стойност; при другите 21 плочки двете половини на плочката са с различна стойност.

Плочките се нареждат, като половини с еднаква стойност се свързват една до друга. Краищата (половините) могат да бъдат свързани, ако са с еднакъв брой точки върху себе си. Двойните плочки се поставят по малко по-различен начин – те се завъртат на 90 градуса, така че да могат да се свържат и от двете страни с плочки, които имат половини със същата стойност. Двойните плочки са и с по-висок ранг от останалите плочки. Плочката с най-висок ранг е 'двойната шестица', следва 'двойната петица' и т.н... Двойната плочка, при която и двете половини са оголени (нейната стойност е 0), е с по-висок ранг от плочка, която се състои от половини с различна стойност, например: 5 и 6 (нейната стойност е 11). Важно е да помните това, когато започвате първия кръг (повече подробности за това има в раздел 'Начало'). Когато има плочки с еднаква стойност (например 3&6 и 4&5), плочката, която съдържа половината с най-голяма стойност, има по-висок ранг измежду двете плочки (в този случай би била 3&6).

Начало

В началото на играта всеки играч тегли 7 плочки, а останалите 14 плочки оформят резерва. Играчът, който има двойната плочка с най-голяма стойност, има право да играе първи и така да постави начало на играта. Ако никой няма двойна плочка, започва този, който има плочката с най-висок ранг измежду тези, които не са двойни. След като той постави първата плочка, неговият ход приключва. Първата плочка се поставя автоматично.

Начин на игра

След това играчите се редуват да поставят плочки и по този начин оформят подредбата на плочките. Играчите трябва да не забравят, че целта е да поставят плочките си по начин, който им носи точки (повече подробности за това има в раздел 'Точкуване').

Ако играчът има плочка, която съответства на някоя плочка в подредбата, той я добавя към нея. Ако играчът няма съответстваща плочка, той тегли една по една плочки от резерва, докато не получи такава плочка, която съответства, или докато резервът не бъде изчерпан. Когато играчът изтегли плочка, която съответства, той я добавя към подредбата и приключва хода си. Играчът няма право да тегли от резерва, ако вече има плочка, която съответства на някоя в подредбата. Ако резервът е изчерпан и играчът няма плочка, която да съответства на някоя плочка в подредбата, той губи реда си.

Подредбата може да има 2, 3 или 4 отворени края. В началото плочките се поставят от двете страни на първата плочка и така подредбата има два отворени края. Но подредбата може да има до 4 отворени края - това става, когато се добавят две допълнителни линии към първата двойна плочка. Първата двойна плочка е първата плочка, която бива играна в настоящия кръг, имаща еднакъв брой точки в двете си половини. Това е единствената плочка, до която могат да бъдат поставяни плочки до всяка от четирите й страни, не само до две.

Играта може да бъде блокирана - това се случва, когато никой от играчите няма плочка, която да съответства на плочка от подредбата, и резервът е изпразнен. В такъв случай, кръгът приключва дори и ако никой от играчите да не се е отървал от всички свои плочки.

Точкуване

Точки се присъждат по време на кръга, както и след края му.

ТОЧКИ СЕ ПРИСЪЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА КРЪГА, когато броят точки в краищата на подредбата е число, което се дели на 5. В такъв случай, сборът се прибавя към точките на играча. Отворените краища са 'краищата' от подредбата, които могат да бъдат веднага отиграни или 'краищата' на двойните плочки, които могат да бъдат веднага отиграят в текущата подредба.. За да може да виждате кои 'краища' са достъпни за отиграване, както и сумата на точковата им стойност, от лявата страна на игралния екран (над резерва) има прозорец, в който са показани 'краищата' към момента и сумата им.

Например, ако краищата на подредбата са половини с точкова стойност '2', '2' и '1' (сборът им е 5), тогава на играча се присъждат 5 точки. Ако краищата на подредбата са една половина с 6 точки върху нея и една двойна плочка с две половини по 2 точки (общият им сбор е 10), на играча се присъждат 10 точки.

ТОЧКИ СЕ ПРИСЪЖДАТ В КРАЯ НА КРЪГА по два начина. Един от възможните варианти е, ако един от играчите се е отървал от всичките си плочки и така е приключил кръга. Вторият вариант е, ако кръгът е бил блокиран.

Ако в края на кръга играчът се е отървал от всичките си плочки, тогава той получава точки. Броят точки, които се присъждат, е равен на броя точки, изобразени върху плочките, които са останали у противника. Това число се закръгля до най-близкото по-малко число, кратно на 5.

Ако кръгът приключи, понеже е бил блокиран, победител е играчът, който има най-много точки. Ако и двамата играчи имат еднакъв брой точки, победител е играчът, който има по-малко плочки в ръката си. Ако и двамата играчи имат еднакъв брой точки и им е останал еднакъв брой плочки в ръка, победител е играчът, който е играл последната плочка. Спечелилият играч получава всички точки на противника си (закръглени надолу до число, което се дели на 5) минус точките в своята ръка. Това означава, че спечелилият играч (в случая, когато играта е била блокирана) може да запише отрицателни точки!

Приключване

Кръгът приключва, когато един от играчите постави последната плочка или ако никой от играчите няма плочка, която съответства на плочка от подредбата, и резервът е изпразнен.

Играта приключва, когато един от играчите достигне 100 точки. Ако даден играч достигне 100 точки по време на кръг, играта свършва незабавно и кръгът не продължава по-нататък.