Билярд 8

89 онлайн
Най-добрият билярд с 8 топки онлайн, игран от хиляди играчи
89 онлайн
Играй

Как се играе Билярд 8 - правила на играта

Въведение

Билярдът "Осма топка" е игра за двама играчи, която се играе на маса със седем плътно оцветени топки, седем частично оцветени топки и една черна топка (осмата топка).

Топки за игра на билярд

Цел в играта

Целта на играта е да използвате щека и бяла топка-бияч, за да вкарате вашия комплект топки, които са или плътно оцветените, или частично оцветените, в джобовете на масата. Играчите използват щеките си, за да удрят бялата топка-бияч. След това бялата топка-бияч трябва да осъществи контакт с плътно оцветена или частично оцветена топка и да я вкара в един от шестте джоба на масата. Първият играч, който успее да вкара своя комплект от топки (плътно оцветените или частично оцветените) в джобовете, трябва след това да вкара черната осма топка в посочен от него джоб, за да спечели срещата.

Играчите се редуват

Ако по време на реда на някой от играчите той вкара някоя от своите топки, без да извърши фал, той продължава да играе (вижте по-надолу за списък на фаловете). Ако играчът не успее да вкара някоя от своите топки, вкара някоя от топките на съперника, без да иска, или извърши фал, идва ред на противника му. Ако играч случайно вкара бялата топка-бияч (дори и ако вкара някоя от своите топки при същия удар), другият играч получава ред да играе. Всеки играч, който умишлено или неумишлено вкара в джоб черната осма топка ПРЕДИ да вкара своя комплект от топки, автоматично губи мача.

Разбиването

В началото на мача всички топки (освен бялата топка-бияч) са поставени във формата на триъгълник в единия край на масата. Играчът, който ще разбива топките, поставя бялата топка-бияч в произволна точка от долната четвърт на масата, която е най-далеч от топките. След това играчът "разбива" триъгълника от топки, като използва бялата топка-бияч за това. Ако при разбиването играчът вкара топка в джоб, той може да продължи да вкарва този комплект от топки през останалата част от мача ИЛИ може да започне да вкарва другия комплект от топки. Ако при разбиването той вкара и частично оцветена, и плътно оцветена топка, може да избира кой комплект топки ще се стреми да вкарва по време на мача. С други думи, няма значение колко или с какъв цвят (частично или плътно оцветени) топки е вкарал играчът при разбиването. Първата топка, вкарана от играча СЛЕД разбиването, определя кой цветови комплект ще се стреми да вкарва през остатъка от мача.

Маса за билярд при началното разбиване.

Край на мача

След като играчът е вкарал всички топки от своя комплект, той трябва да вкара черната топка. Преди той да удари по черната топка, играта ще поиска от играча първо да посочи в кой джоб възнамерява да я вкара. След като играчът посочи джоб, той трябва да вкара топката в него. Ако играчът успее да вкара черната топка в посочения джоб, той печели и мачът свършва. Ако играчът успее да вкара черната топка в джоб, различен от посочения, той губи и мачът свършва. Ако играчът не успее да вкара черната топка, идва ред на противника.

Вкарване на последната топка при игра на билярд

Фалове

Фаловете представляват ходове, нарушаващи правилата или действия, които водят до наказания за играча, извършил грешката.

 • Когато играч разбива топките в началото на играта, поне четири от топките (без да се счита бялата топка-бияч) трябва да докоснат бордовете ИЛИ поне една от топките (без бялата) трябва да бъде вкарана. (Бордовете са страните на билярдната маса.) Ако по-малко от четири топки са докоснали бордовете И нито една топка не е била вкарана в джоб, тогава е била извършена грешка и противникът (играчът, който не е разбивал) има три възможности:
  1. Той може да разреши играта да продължи нормално и да пренебрегне грешката. Ако избере тази възможност, противникът му получава ред да удря.
  2. Противникът може да позволи на играча, извършил грешката, да подреди топките в начална позиция и да ги разбие повторно.
  3. Противникът може сам да подреди топките в начална позиция и да ги разбие.
 • Ако играчът, който разбива топките, вкара в джоб бялата топка при разбиването, това е фал, независимо колко други топки са били вкарани. Противникът получава ред да играе. Противникът сега може да постави бялата топка на всяка точка зад боук линията. Боук линията е линията, която разделя долната четвърт от масата от останалата част от нея. След поставянето на бялата топка-бияч ПОД боук линията, играчът трябва да играе по топка, която е НАД боук линията.
 • Ако играч вкара в джоб бялата топка-бияч в който и да е момент от мача, той губи реда си. Бялата топка-бияч се вади от джоба и се дава на противника му. Противникът тогава може да постави бялата топка-бияч НАВСЯКЪДЕ по масата преди да направи удара си. Противникът може да цели която топка пожелае.
 • Ако играч вкара някоя от топките на противника си, се отсъжда фал. Играчът губи реда си и противникът му получава правото да удря.
 • Ако играч вкара черната топка преди да е вкарал всичките топки от своя комплект (плътно оцветени или частично оцветени), той губи незабавно и мачът свършва.
 • Ако играч удари бялата топка-бияч и тя след това не осъществи контакт с нито една топка на масата, се отсъжда фал. Сега е ред на противника. Противникът тогава може да постави бялата топка-бияч НАВСЯКЪДЕ по масата преди да направи удара си. Противникът може да цели която топка пожелае.
 • Ако играч направи удар и бялата топка-бияч ПЪРВО осъществи контакт с една от топките на противника, се отсъжда фал, дори ако играчът вкара една от своите топки при този удар. Сега е ред на противника. Противникът сега може да постави бялата топка-бияч НАВСЯКЪДЕ по масата и да цели която топка си избере.

Забележка: Този фал НЕ се отсъжда веднага след разбиването преди играчите да са си разпределили комплектите топки (частично или плътно оцветени).

 • Ако играчът направи удар и топката-бияч ПЪРВО осъществи контакт с черната топка, се отсъжда фал, освен ако черната топка не е последната останала топка на масата. Сега е ред на противника. Противникът сега може да постави бялата топка-бияч НАВСЯКЪДЕ по масата и да цели която топка си избере.
 • При всеки удар играчът трябва да направи така, че бялата топка-бияч да осъществи пряк или непряк контакт с поне една топка от неговия комплект, иначе се отсъжда фал.
 • При всеки удар топката, която е ударена първа от бялата топка-бияч, трябва след това да попадне в джоб, да осъществи контакт с борд ИЛИ да въздейства на друга топка така (включтелно бялата топка-бияч), че другата топка пряко или непряко да осъществи контакт с борд или да влезне в джоб. (Страната на билярдната маса се нарича борд). Ако нито едно от тези неща не се случи, се отсъжда фал. Тогава ще е ред на противника да играе. Противникът тогава може да постави бялата топка-бияч НАВСЯКЪДЕ по масата преди да направи удара си. Противникът може да цели която топка пожелае.
 • Ако играчът вкара черната топка в джоб, различен от посочения, след като вече е вкарал всички топки от своя комплект, това води до загуба за него и мачът свършва.
 • Ако играчът вкара последната топка от своя комплект и черната топка при един и същ удар, се отсъжда фал и играчът автоматично губи мача.