Реми 500

54 онлайн
Забавлявайте се и играйте играта!
54 онлайн
Играй

Как да играете Реми 500 - правила на играта

Реми е игра, създадена в началото на 20-ти век, най-вероятно на базата на мексиканската игра Конкиан. Конкиан, от своя страна, е базирана на китайската игра Канху и може би, ако се вгледаме още по-назад във времето, е произлязла от Маджонг. Реми има няколко варианта и може да се играе с няколко различни тестета карти, всичко зависи от това колко играчи я играят. Няма ограничение за това колко играчи могат да участват, просто трябва да използвате толкова тестета карти, колкото са нужни за броя на участниците в играта. Според някои Реми е вероятно втората най-популярна игра на карти в света, непосредствено след покера.

Реми 500 е вариант на Реми, който се играе докато някой от играчите набере 500 точки. Играта, описана тук, е предназначена да се играе от 2 играчи.

Цел на играта

Основната цел на играта е да сте първият, набрал 500 точки. Печелите точки, когато обявите карти, които са в поредица или група. Отнемат се точки за всяка карта, която е останала в ръката на играча в края на дадена партия (когато противникът е изчистил всички свои карти).

Начало

На всеки играч в началото се раздават по 13 карти. Останалите карти от тестето се поставят с лицевата страна надолу и формират талона. Най-горната карта от талона се обръща и се използва, за да постави началото на купчината за изчистени карти (картите в купчината за изчистени карти са с лицевата страна нагоре). Играта започва, като някой от играчите изтегли карта от талона или от купчината за изчистени карти.

Начин на игра

Главното действие в играта е обявяването на поредици и групи от карти, които са с един и същ ранг. Поредиците трябва да се състоят от поне 3 поредни карти от един и същ цвят, например: Q♥, J♥, 10♥ . Групите трябва да се състоят от поне 3 карти от един и същ ранг, например: 2♥, 2♣, 2♠.

Всеки кръг се състои от две или три части:

  • изтегляне на карта от талона или изтегляне на карта/карти от купчината за изчистени карти,
  • обявяване на карти (незадължително)
  • и изчистване на една карта в купчината за изчистени карти.

Ако играчът тегли от купчината за изчистени карти, той може да изтегли една или повече карти. Ако играчът вземе една карта, той не може да изчисти картата в купчината за изчистени карти по време на този ход. Ако играчът изтегли повече от една карта, той трябва да обяви незабавно последната от картите.

Така че играчът има право да вземе от купчината за изчистени карти толкова карти, колкото са му необходими, за да завърши обявяването на поредицата или групата. В Реми 500 групите и поредици, които играчите обявяват, са общи. С други думи, те могат да добавят карти към тези, които са били обявени в групи или поредици от противника им.

Точкуване

По време на играта е възможно да спечелите точки и да ви отнемат точки.

Печелите точки, когато обявите карти, като това става съгласно посочените стойности по-долу:

  • Асо: 15 точки или 1 точка (15, ако асото е част от поредица, подобна на A♥, K♥, D♥ или от група, подобна на A♥, A♣, A♠; и 1,ако асото е част от поредица, подобна на 3♥, 2♥, A♥),
  • Поп, Дама, Вале, Десятка = 10 точки,
  • При картите от Девятка до Двойка = броят точки е равен на стойността на картите (например: 9=9 точки,8=8 точки... и така нататък).

Точки се отнемат за всички карти, които останат в ръката на играча след края на партията (след като другият играч е изчистил всички свои карти).

Приключване

Играта приключва, когато някой от играчите набере 500 точки. Ако и двамата достигнат (500 точки) в края на една и съща партия, печели играчът, който има повече точки.