Snooker Live Pro

307 онлайн
Покажете умение и маниери на масата
307 онлайн
Играй

Как се играе Снукър - правила на играта

Цел в играта

Снукърът е билярдна игра за двама играчи, която се играе с 15 изцяло червени топки, бяла топка-бияч и шест цветни топки. Играчите се редуват и записват точки чрез вкарване на топки в джобовете. Червените топки са със стойност от една точка, а всяка от цветните топки има различна точкова стойност, която е между две и седем точки. В края на играта, след като всички топки са били вкарани в джобовете, играчът, записал повече точки, печели.

Подредба на масата

Така изглежда масата за снукър в началото на играта, преди която и да е топка да е била ударена.

Маса за снукър по време на разбиването на топките.

Играчите се редуват

Снукърът е игра за двама играчи. В снукъра, също както в другите билярдни игри, играчите се редуват. Ако Играч 1 направи успешен удар, той продължава да играе. Ако Играч 1 пропусне своя удар, той губи реда си и Играч 2 получава възможност за удар. Ако Играч 1 извърши фал (дори ако той направи удар), той губи реда си и Играч 2 получава възможност за удар. Вижте в раздел "Фалове" списъка на фаловете и наказанията, давани за тях.

Разбиването

При разбиването бялата топка-бияч трябва да бъде поставена в произволна точка в рамките на полукръга. Топката-бияч трябва да осъществи контакт първо с червена топка след като бъде ударена с щеката, иначе се отсъжда фал. (Вижте списъка на фаловете по-долу.)

Основни елементи на играта

Една снукър игра може да се разглежда като съставена от две фази.
Фаза Едно
Основното правило във Фаза Едно е, че всеки играч трябва да редува вкарване на червена топка с вкарване на цветна топка. След разбиването играчът трябва първо да вкара в джоб някоя от червените топки, след това някоя от цветните топки, след това някоя от червените топки, след това някоя от цветните топки, и т.н., докато всички топки на масата бъдат вкарани в джобовете. Червена, цветна, червена. цветна, червена, цветна - това е ритъмът. Шестте цветни топки са: жълта, зелена, кафява, синя, розова и черна. След вкарването на червена топка тя остава в джоба. Но ако бъде вкарана цветна топка, тя автоматично се вади от джоба и се връща на масата.
Фаза Две
След като всички червени топки на масата бъдат вкарани в джобовете, правилата на играта се променят в следните 2 аспекта: 1. Цветните топки вече не се връщат на масата след вкарването им в джобовете и 2. Цветните топки вече трябва да бъдат вкарвани в реда на тяхната точкова стойност. С други думи, първо трябва да се вкара жълтата, после зелената, после кафявата, после синята, после розовата и накрая черната. Играта свършва, когато всичките шест цветни топки бъдат вкарани в джобовете. Играчът, набрал най-много точки по време на играта, печели.

Във Фаза Едно (има червени топки на масата), в началото на своя ред играчът трябва първо да удари за червена топка.
Във Фаза Две (няма червени топки на масата), в началото на своя ред играчът трябва първо да удари цветната топка с най-малка стойност.

Точкова стойност на топките

Цветните топки трябва да бъдат посочвани

Всеки път, когато играчът трябва да вкарва цветна топка, той трябва първо да посочи коя цветна топка ще се опита да вкара в джоб. Играчът НЕ трябва да посочва джоба, само топката. Ако след това играчът вкара в джоб топка, която не е посочената цветна топка, се отсъжда фал. Вижте раздела "Фал" по-долу за наказанията за фаловете и за примери. Ако играчът успешно и по правилата вкара в джоб посочената цветна топка, той ще получи точките за нея. Ако играчът не успее да вкара в джоб посочената цветна топка, но не извърши фал, той само губи реда си. Тогава е ред на противника да удря.

Маса за снукър за декларативно придвижваната топка.


Червените топки никога не се посочват. Ако играчът трябва да вкара червена топка, той може да вкара произволна червена топка в произволен джоб. Освен това, играчът има право с един удар да вкара няколко червени топки и няма да получи наказание за това.

Първи контакт

След като бъде ударена от щеката, бялата топка-бияч трябва първо да осъществи контакт с:
А) червена топка, ако играчът трябва да вкара някоя от червените топки
ИЛИ
Б) цветната топка, която е била посочена от играча. Ако топката-бияч осъществи контакт първо с друга топка, а не с посочената цветна, се отсъжда фал. Ако играчът трябва да вкара някоя от червените топки, а топката-бияч осъществи контакт първо с топка, която не е червена, се отсъжда фал.

Фалове

  • Ако играчът трябва да вкара посочена цветна топка и не успее да го направи, се отсъжда фал, дори и ако е успял да вкара някоя друга топка (топки). Играчът губи реда си, не взима точки, а противникът му получава точковата стойност на посочената цветна топка.
  • Ако играчът трябва да вкара червена топка, но вместо това вкара цветна, се отсъжда фал. Играчът губи реда си, не взима точки, а противникът му получава точковата стойност на вкараната цветна топка.
  • Ако играчът, който трябва да вкара някоя от червените топки, вкара цветна топка в джоб (дори и ако освен това вкара и червена топка), се отсъжда фал. Играчът не получава точки, губи своя ред, а противникът му получава точковата стойност на вкараната цветна топка.
  • Ако играчът, който трябва да вкара посочената цветна топка, вкара която и да е друга топка в джоб (дори и ако освен това вкара и посоната цветна топка), се отсъжда фал. Играчът не получава точки, губи своя ред, а противникът му получава точковата стойност на вкараната цветна топка. Например: Играч 1 посочва, че ще се опита да вкара жълтата топка. Но вместо това вкарва синята топка. Играч 1 не взима точки и губи реда си. Играч 2 получава 5 точки (синя топка=5) от фала на Играч 1.
  • При разбиването бялата топка-бияч трябва да бъде поставена в рамките на полукръга, показан на картинката. Можете да местите топката-бияч само в рамките на полукръга. Топката-бияч трябва да осъществи контакт първо с червена топка след като бъде ударена с щеката, иначе се отсъжда фал. Наказанието за този фал е, че играчът губи своя ред.
  • Както вече беше посочено по-горе в раздел "Основни елементи на играта", играчът трябва да редува вкарване на червена топка с вкарване на цветна топка. Когато играчът трябва да вкара червена топка, топката-бияч трябва първо да осъществи контакт с червена топка. Ако топката-бияч осъществи контакт първо с цветна топка, се отсъжда фал и играчът губи реда си. Противникът ще получи точки за топката, която е била ударена в нарушение на правилата. Например: Ред е на Играч 1 да удря и той трябва да вкара червена топка. При опита да вкара червена топка топката-бияч първо докосва розовата топка. След това розовата топка се удря в червената топка и само червената влиза в джоба. Понеже първо е била докосната червената топка, Играч 1 е извършил фал, независимо че е вкарал червената топка. Играч 1 губи реда си и не печели точки. Играч 2 получава 6 точки (розова топка=6) за фала, извършен от Играч 1.
  • Както вече беше посочено по-горе в раздел "Основни елементи на играта", играчът трябва да редува вкарване на червена топка с вкарване на цветна топка. Всеки път, когато играчът трябва да вкарва цветна топка, играта ще му напомни да посочи коя цветна топка ще се опита да вкара. Топката-бияч трябва първо да осъществи контакт с посочената цветна топка. Ако топката-бияч първо осъществи контакт с друга цветна топка или с червена топка, се отсъжда фал и играчът губи реда си (дори и ако посочената цветна топка бъде вкарана). Противникът ще получи точки за топката, която е била ударена в нарушение на правилата. Например: Ред е Играч 1 да удря и той трябва да вкара зелената топка. Топката-бияч осъществява контакт първо с червена топка. След това червената топка се удря в зелената топка, която влиза в джоба. Понеже зелената топка не беше тази, с която първо беше осъществен контакт, Играч 1 е извършил нарушение и губи реда си като не получава точки. Играч 2 получава 3 точки (зелена топка=3) за фала, извършен от Играч 1.
  • Ако, след като бъде ударена с щеката, топката-бияч не осъществи контакт с нито една друга топка, се отсъжда фал. Играчът губи реда си и противникът му получава четири точки.
  • Ако топката-бияч бъде вкарана в джоб (декласирана), играчът губи реда си и противникът му получава четири точки. След това топката-бияч се вади от джоба и се дава на противника, който може да я постави където желае в рамките на полукръга.
  • Ако бъде извършен повече от един фал едновременно, противникът получава точките от фала с най-висока точкова стойност. Наказателните точки са най-малко четири и най-много седем.

Стратегия

Целта на играта е да се наберат максимален брой точки. Черната топка е топката с най-висока стойност - 7 точки. Затова, най-добрата стратегия е да се опитвате да вкарвате черната топка колкото се може по-често. Идеалната игра би се развила приблизително по следния начин: Вкарване на червена топка, вкарване на черната топка, вкарване на червена топка, вкарване на черната топка и т.н., докато всички червени топки бъдат вкарани.