ஜรɑɳtiɳɦɑஜ

 
Присъединил се: 12.02.2018
ஜรɑɳtiɳɦɑஜ.........MUITO SANTINHA ;) Uma boa semana a todos!
Точки76Още
Следващо ниво: 
Необходими точки: 124
Последна игра
Домино

Домино

Домино
15 дни преди

Играни игри

Golden Reels Casino Slots

Golden Reels Casino Slots

Experience pointsОбща сума на печалбите
516 49539196449
Elven Citadel
Space Academy
Lucky one
Lucky one
Lucky one
Домино

Домино

ПобедиСпечелени чипове
167 600
Pool Live Pro

Pool Live Pro

ПобедиИзиграни Игри
710

Малко инфо за мен

За мен
Abastece que eu desço .......................... ✿ஜ ✿ஜhttps✿ஜ ✿ஜ
✿ஜ ✿ஜhttps://youtu.be/GBteTh-ft38

✿ஜ ✿ஜ✿ஜ ✿ஜ✿ஜ ✿ஜ✿ஜ ✿ஜ✿ஜ ✿ஜ✿ஜ ✿ஜ✿ஜ ✿ஜ✿ஜ ✿ஜ✿ஜ ✿ஜ✿ஜ ✿ஜ✿ஜ ✿ஜ✿ஜ ✿ஜ

✿ஜ ✿ https://youtu.be/DxI3rY-Fi2Yஜ✿ஜ
Интереси
✿ ✿ ✿ ✿ ✿https://youtu.be/1ECeAQTo7ZE✿ ✿ ✿ ✿ ✿
Любими филми
✿ ✿ ✿ ✿ ✿https://youtu.be/zs35-ZDUuo8✿ ✿ ✿ ✿ ✿
Любима музика
♬♬✿ ✿ ✿ ✿ ✿ https://youtu.be/FAfxTvlq87s ✿ ✿ ✿ ✿ ✿♪♪
Нещата, които харесвам
☺SORRIR ☻
https://youtu.be/13xH5E3RWyM
Нещата, които не харесвам
☺CHORAR ㋡

Стена