picdame

Присъединил се: 05.07.2012
>>I deal my own deck Sometimes the aces sometimes the deuces<<
Точки602Още
Следващо ниво: 
Необходими точки: 398
Последна игра
Канаста

Канаста

Канаста
6 часове преди
Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

4 дни преди

Точки: 3

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

11 дни преди

Точки: 2

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

12 дни преди

Точки: 6

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

16 дни преди

Точки: 2

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

19 дни преди

Точки: 3

Unbreakable
Unbreakable

Непрекъсната серия от 10 спечелвания, държейки AA

19 дни преди

Точки: 5 Poker Texas Hold'em

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

20 дни преди

Точки: 3

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

21 дни преди

Точки: 2

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

23 дни преди

Точки: 5

Chief
Chief

Статус „Шеф“ е присъден

26 дни преди

Me, myself and I
Me, myself and I

Над 50% от данните в профила са попълнени (определя се на първия ден от месеца).

26 дни преди

Точки: 17

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

28 дни преди

Точки: 7

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

29 дни преди

Точки: 4

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

31 дни преди

Точки: 1

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

35 дни преди

Точки: 3

Bright T-shirt
Bright T-shirt

Участие в специален събитиен турнир.

35 дни преди

Точки: 10 Poker Texas Hold'em

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

37 дни преди

Точки: 5

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

38 дни преди

Точки: 1

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

39 дни преди

Точки: 1

Bright medal
Bright medal

Високо класиране в специален турнир.

39 дни преди

Точки: 50 Poker Texas Hold'em

Bright T-shirt
Bright T-shirt

Участие в специален събитиен турнир.

39 дни преди

Точки: 10 Poker Texas Hold'em

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

41 дни преди

Точки: 10

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

42 дни преди

Точки: 10

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

44 дни преди

Точки: 6

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

47 дни преди

Точки: 10

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

49 дни преди

Точки: 9

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

50 дни преди

Точки: 11

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

51 дни преди

Точки: 16

Bright T-shirt
Bright T-shirt

Участие в специален събитиен турнир.

51 дни преди

Точки: 10 Poker Texas Hold'em

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

54 дни преди

Точки: 4

Страници: 4