9 Ball Pool

48 online
Just Pocket the 9-Ball
48 online
Hrát

9-ball rules - pravidla hry

Úvod

Pool 9 je kulečníková hra, která probíhá na stole se šesti kapsami s využitím 9 očíslovaných koulí a jedné bílé koule. Koule jsou očíslované od 1 do 9. Bílá koule žádné číslo nemá. Hráč potápí devět očíslovaných koulí do kapes tím, že do nich vstřelí bílou kouli, kterou uvede do pohybu tágem.

Cíl hry

Cílem hry Pool 9 je potopit kouli s číslem 9. Hráč, kterému se tak v souladu s pravidly podaří jako prvnímu, se stává vítězem partie. Koule číslo 9 je žlutá a od koule číslo 1 se liší pruhem. Pool 9 se od ostatních kulečníkových her liší tím, že k dosažení vítězství zde stačí potopit pouze jedinou kouli, tedy kouli číslo 9. Učinit tak lze kdykoliv v průběhu partie.

Střídání hráčů

Stejně jako v ostatních kulečníkových hrách se oba soupeři postupně střídají. Poté, co hráč přistoupí ke stolu, u něj může být tak dlouho a pokračovat ve hře, dokud A) nemine nebo B) se nedopustí faulu. (Podrobnosti o faulech najdete v sekci Fauly.)

Průběh hry

Při hře Pool 9 musíte mít především na paměti, že než se bílá koule dotkne nějaké další koule na stole, musí přijít do kontaktu s koulí, která má aktuálně nejnižší číslo ve hře. V opačném případě se jedná o faul. Tuto kouli s nejnižším číslem není zapotřebí potopit. Stačí, když se jí bílá koule dotkne. Hráč může vstřelit do kapsy libovolnou z koulí na stole, jen musí dodržet pravidlo, že se při šťouchu dotkne bílá koule nejprve koule s nejnižším dostupným číslem. Pokud během šťouchu neskončí v kapse žádná koule a nedojde k faulu, přijde hráč o tah a u stolu jej vymění soupeř. Jestliže během šťouchu nedojde k potopení žádné koule a dojde k faulu, přijde hráč o tah a soupeř může umístit bílou kouli na libovolné místo na stole. (Podrobnosti o faulech a postizích najdete v sekci Fauly.) Pokud hráč během svého tahu potopí jednu nebo více koulí a nedopustí se faulu, zůstává u stolu a může pokračovat ve hře. Hráči během partie nikdy nemusí nahlašovat šťouchy.

Rozstřelení koulí

Rozstřelení koulí je první šťouch, při kterém dojde ke kontaktu bílé koule s ostatními koulemi v úvodním rozestavení. Při rozstřelení se musí bílá koule dotknout nejprve koule s číslem 1. Jelikož je cílem hry potopit kouli s číslem 9, ocitne-li se tato koule v kapse po platném rozstřelu, daný hráč se automaticky stává vítězem. Koule s číslem 9 se ovšem nachází uprostřed úvodního formace, takže takováto situace je nesmírně vzácná. Pokud rozstřelující hráč nepotopí žádnou kouli, ztrácí tah a u stolu jej nahradí soupeř. Podaří-li se mu během rozstřelu potopit jednu nebo více koulí (s výjimkou bílé), může pokračovat ve hře. Ať už byla při úvodním šťouchu vstřelena do kapsy jakákoliv koule, při dalším tahu se musí bílá koule dotknout nejprve koule s nejnižším dostupným číslem, než přijde do kontaktu s nějakou jinou. Nestane-li se tak, jedná se o faul. Příklad: Hráč provádí rozstřel a podaří se mu potopit kouli s číslem 5. Jelikož alespoň jedna koule skončila v kapse, může pokračovat ve hře. Nejnižším číslem na stole je stále koule s číslem 1, takže při dalším šťouchu se musí bílá koule dotknout nejprve jí.

Fauly

 • Rozstřel je zcela prvním šťouchem u stolu, při kterém se bílá koule dostane do kontaktu s ostatními koulemi, jež jsou rozestaveny v úvodní formaci. Při rozstřelu se musí bílá koule dotknout nejprve koule s číslem 1 a alespoň čtyři koule se musí dostat do kontaktu s mantinely. Za mantinely jsou označovány okraje kulečníkového stolu.
 • Potopení bílé koule se nazývá „scratch“. Hráč v takovém případě přichází o tah. Soupeř má právo umístit bílou kouli kamkoliv na stůl.
 • Pokud se bílá koule při šťouchu dotkla nejprve koule, která neměla nejnižší dostupné číslo, jedná se o faul. Hráč v takovém případě přichází o tah. Ke stolu přistoupí soupeř a může umístit bílou kouli kamkoliv na herní plochu. O faul se jedná i tehdy, pokud byla během hráčova tahu koule s nejnižším dostupným číslem potopena, avšak nebyla první koulí, které se bílá koule dotkla.
 • Při každém šťouchu se musí bílá nebo alespoň jedna z ostatních koulí dotknout mantinelu. Nestane-li se tak, jedná se o faul. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je, pokud dojde dle pravidel k potopení nějaké koule, aniž by došlo k faulu. V takovémto případě se žádná koule mantinelu dotknout nemusí.
 • Při každém šťouchu se musí bílá koule dotknout alespoň jedné další koule. Nestane-li se tak, jedná se o faul.
 • Provede-li nějaký hráč tři fauly za sebou, prohrává zápas.
 • Jestliže během jednoho šťouchu provede hráč víc faulů najednou, počítají se všechny jako jeden faul.

Ukázková hra:

 • Hráč 1 provádí rozstřel a podaří se mu potopit kouli s číslem 6.
 • Hráč 1 pokračuje dalším šťouchem, při kterém vstřelí kouli 1 do koule 3, jež následně spadne do kapsy.
 • Hráč 1 vstřelí kouli 1 do koule 7, ale žádnou z koulí na stole nepotopí. Přichází tedy o tah.
 • Ke stolu přistupuje hráč 2. Nejnižším číslem na stole je koule číslo 1. Hráč 2 vstřelí kouli 1 do koule 8, jež následně spadne do kapsy.
 • Hráč 2 zasáhne bílou koulí kouli 4 a potopí ji. Jelikož koule 4, s níž přišla bílá koule do kontaktu jako s první, nebyla nejnižším číslem na stole, dopustil se hráč 2 faulu. Přichází o tah a hráč 1 může položit bílou kouli kamkoliv na stůl.
 • Ke stolu přistupuje hráč 1. Umisťuje bílou kouli na stůl dle svého přání. Nejnižším číslem na stole je koule číslo 1.
 • Hráč 1 vstřelí kouli 1 do koule 9, jež následně spadne do kapsy. Hráč 1 vítězí.