Buraco

10 online
Dosáhněte cíle a porazte svého soupeře!
10 online
Hrát

Jak hrát Buraco - pravidla hry

Buraco je tradiční karetní hra z Uruguaye a Argentiny. Vznikla v během 40. let minulého století. V současnosti je nejoblíbenější karetní hrou v celé Jižní Americe, především v Brazílii. Jedná se o variantu žolíků z rodiny kanast. Za zmínku stojí, že buraco v portugalštině znamená díra a zároveň to označuje pocit smutku po selhání. Buraco má několik různých verzí. Základními jsou Buraco Aberto (otevřené) a Buraco Fechado (zavřené).

Buraco Aberto je určeno pro 2 nebo 4 hráče. Ve dvou lidech se hraje stylem 1 na 1, ve čtyřech způsobem 2 na 2. Při variantě pro 4 hráče se body příslušných dvojic sčítají. Hraje se se 2 balíčky karet, v každém z nich se nachází dva žolíky. Celkem se tedy ve hře používá 108 karet.

Cíl hry

Hlavním cílem hry je dosáhnout co nejvyššího skóre a zbavit se všech karet v ruce. Na rozdíl od klasických žolíků však k dokončení hry nestačí vyložit prvních 11 karet. Poté si totiž hráč ještě vezme zdroj s dalšími 11 kartami. Partie končí až po odhození této druhé várky. Vítězem se stává hráč s nejvyšším počtem bodů, což nemusí být automaticky ten, kdo se jako první zbavil karet. Hlavními akcemi během hry je vykládání a odhazování.

Bodování

Hráč dostává body za každou vyloženou kartu. Další body se pak přičítají za vyložení speciálních sad (kanast). V průběhu partie jsou udíleny i záporné body.

Kladné body se připisují za:

 • vyložení poslední karty a dokončení partie (100 bodů)
 • vykládání karet, postupek a kanast:
  - 2 (10 bodů)
  - žolík (50 bodů)
  - eso (15 bodů)
  - K, Q, J, 10, 9, 8 (10 bodů)
  - 7, 6, 5, 4, 3 (5 bodů)
  - špinavá (smíšená) kanasta (100 bodů)
  - čistá kanasta (200 bodů)
  - kanasta za 500 (500 bodů)
  - pravá kanasta (1000 bodů)

Záporné body mohou být uděleny za:

 • karty, které hráči zbyly v ruce po skončení partie
 • pokud si hráč (nebo jeden z hráčů v případě varianty 2 na 2) nevezme před skončením partie zdroj s další sadou karet (-100 bodů).

Postupky

Postupky jsou sady alespoň 3 karet stejné barvy o hodnotách, jež na sebe navzájem navazují, například J , 10, 9.

Kanasty

Ve hře se nacházejí také kanasty – postupky složené z alespoň 7 po sobě jdoucích karet stejné barvy. Za ně hráč dostává bonusové body. Správně vyložené kanasty mají výrazný vliv na závěrečné skóre.

Hráči mohou vykládat několik různých verzí kanast:

 • čistá kanasta (bez žolíků)
 • špinavá (smíšená) kanasta (se žolíky)
 • kanasta za 500 (bez žolíků, od esa do krále – A, 2, 3, 4... K) – karty musí být vyloženy během jediného tahu
 • pravá kanasta (bez žolíků, od esa do esa – A, 2, 3, 4... A) – karty musí být vyloženy během jediného tahu

Žolíky (2, žolík)

Ve hře se nacházejí speciální karty – takzvané žolíky –, které mohou nahrazovat libovolné ostatní karty. Jedná se o vysoké žolíky a dvojky. Postupka nebo kanasta obsahující žolík je tzv. špinavá nebo smíšená. Špinavá kanasta má nižší hodnotu než kanasta čistá.

Žolíky a dvojky lze umístit v postupce i kanastě na libovolné místo. Například po vyložení sekvence J♠, 2♥, K♠ do ní lze kdykoliv příště vložit Q♠. Poté bude postupka vypadat následovně: 2♥, J♠, Q♠, K♠ (2♥ nahradí 10♠). Stejné pravidlo se týká i žolíků.

Dvojky mohou sloužit též jako normální karty. Když tedy použijete 2 (nejprve jako žolíka) stejné barvy jako zbytek karet ve vyložené postupce, může se postupně změnit na čistou postupku. (A špinavá kanasta se může změnit na čistou). Když například přidáte 4♠ do postupky 3♠, 2♠, 5♠, lze 2 posunout na začátek a vyložená sada se změní na 2♠, 3♠, 4♠, 5♠.

Začátek hry

Na začátku hry obdrží všichni hráči po 11 kartách. Vytvoří se navíc dva zdroje, jež také obsahují po 11 kartách. Každý z nich je přiřazen jednomu hráči (ve verzi 1 na 1) nebo týmu (ve verzi 2 na 2). Zbytek karet tvoří balíček na dolízávání.

Nejprve si zahajující hráč lízne z balíčku jednu kartu. Poté může vyložit, má-li karty tvořící postupku. Pokud žádné takové nedrží (nebo jen nechce vyložit právě v tento okamžik), odhodí jednu kartu na odkládací (otevřenou) hromádku (tzv. do koše). Odhozením karty jeho tah končí.

Ve verzi 1 na 1 má každý hráč své vlastní vyložené karty a další může přidávat pouze do nich. Ve verzi 2 na 2 partneři spolupracují – mohou přidávat karty ke kombinacím, jež vyložil jejich spoluhráč.

Průběh hry

V dalších kolech hráči lízají karty z balíčku nebo z odkládací hromádky (z koše). Pravidla pro odebírání karet z balíčku jsou uvedena níže. Po líznutí může hráč vyložit nové sekvence, přidat karty do již vyložených sad nebo jen odhodit jednu kartu na hromádku. Je nutné neustále přemýšlet nad optimálním způsobem vykládání karet, aby bylo výsledné skóre co nejvyšší.

Po odhození všech 11 karet z ruky si hráč vezme dalších 11 ze zdroje. Pokud se zbaví i jich, hra končí. K odhození poslední karty je nezbytné mít alespoň jednu čistou kanastu.

Odkládací hromádka (otevřená)

V dalších kolech hráči lízají karty z balíčku nebo z odkládací (otevřené) hromádky. Po líznutí může hráč vyložit nové sekvence, přidat karty do již vyložených sad nebo jen odhodit jednu kartu na hromádku. Je nutné neustále přemýšlet nad optimálním způsobem vykládání karet, aby bylo výsledné skóre co nejvyšší.

Konec hry

Hra končí, když nastane některá z následujících situací:

 • Hráč (nebo tým) se zbaví všech svých karet i zdroje a má vyloženou alespoň jednu čistou kanastu
 • Byly využity všechny karty z balíčku na dolízávání i oba zdroje

Hráč, který na konci partie odhodil poslední kartu, získává 100 bodů. Protivník obdrží záporné body za karty, které mu zůstaly v ruce (dle výše popsaných hodnot). Vítězem se stává hráč (nebo tým) s nejvíce body.