Kanasta

91 online
Hrajte s ostatními a dokončete kanastu jako první!
91 online
Hrát

Jak hrát kanastu - pravidla hry

Kanasta je hra, která v jistých ohledech připomíná žolíky („rummy“). Hlavním cílem je vykládat sady alespoň tří karet stejné hodnoty (např. Q♠, Q♠, Q♥). Na rozdíl od žolíků hráči nemohou vykládat postupky (např. 10♣ J♣ Q♣).

Předchůdci kanasty jako „comet“, „ronda“ a „manila“ existovali již od osmnáctého století. Pravidla kanasty byly poprvé sepsány roku 1939 v Uruguayi. Hra postupně nabývala na popularitě v celé Jižní Americe a v 50. letech minulého století se stala obrovským hitem ve Spojených státech. Od té doby vzniklo velké množství jejích různých variant. Nejzábavnější je, když se jí účastní větší počet hráčů. Canasta je španělský výraz pro „nákupní košík“. Jedná se o metaforický odkaz na hlavní cíl hry, jímž je sbírat karty stejné hodnoty.

Zde popisovaná varianta kanasty je určena pro 2 nebo 4 hráče. Ve dvou lidech se hraje stylem „1 na 1“, ve čtyřech způsobem „2 na 2“. Ke hře se používají dva balíčky karet, přičemž v každém z nich jsou dva žolíky. Celkem je tedy ve hře 108 karet.

Cíl hry

Hlavním cílem hry je dosáhnout nejvyššího možného skóre a zbavit se všech karet v ruce. Hra se může skládat z většího počtu partií. Skončí, jakmile nějaký hráč nebo tým dosáhnou 5000 bodů.

Aby mohl hráč zavřít, musí mít alespoň jednu kanastu (varianta „2 na 2“) nebo dvě kanasty (varianta „1 na 1“). Kanasta je sbírka alespoň sedmi karet stejné hodnoty. Její součástí mohou být i žolíky.

Začátek hry

Na začátku hry obdrží každý z hráčů 11 („2 na 2“) nebo 15 karet („1 na 1“). Zbytek karet tvoří balíček na dolízávání. Horní karta balíčku se otočí a vytvoří základ pro odkládací hromádku.

Úvodní hráč si lízne jednu kartu z balíčku nebo (za speciálních okolností) z odkládací hromádky. Poté může vyložit, pokud tak chce učinit. Následně musí odhodit některou ze svých karet (většinou takovou, která se mu hodí nejméně) a kolo končí.

Při prvním vyložení musí vyložené karty splňovat požadavky na minimální potřebnou hodnotu. Ta se odvíjí od aktuálního počtu bodů:

 • 50 – pokud má hráč/tým 0 až 1495 bodů (tato hodnota je základem u každé partie)
 • 90 – pokud má hráč/tým 1500 až 2995 bodů
 • 120 – pokud má hráč/tým 3000 bodů nebo více
 • 15 – pokud má hráč/tým záporný počet bodů

Průběh hry

Po prvním vyložení se hra skládá především z lízání, vykládání a odhazování.

Ve variantě „1 na 1“ má každý hráč svůj vlastní vyhrazený prostor a může vykládat karty jen do něj. Ve verzi „2 na 2“ partneři spolupracují – mohou přidávat karty ke kombinacím, jež vyložil jejich spoluhráč. Hráč/tým nemůže vyložit dvě kombinace karet stejné hodnoty.

Základní tah během kola vypadá následovně: líznutí jedné karty z balíčku nebo sebrání odkládací hromádky, následované případně vyložením a zakončené odhozením libovolné karty.

Bodování

Za každou vyloženou sadu karet dostává hráč kladné body. Další body lze získat i jinými způsoby. Hráči mohou být uděleny i záporné body.

Hodnoty karet:

 • Žolík – 50 bodů
 • Eso, 2 – 20 bodů
 • K, Q, J, 10, 9, 8 – 10 bodů
 • 7, 6, 5, 4, černá trojka – 5 bodů

Kladné body jsou udíleny za:

 • vyložení karet (dle výše uvedených hodnot)
 • kompletní čistá (červená) kanasta: 500 bodů
 • kompletní špinavá (černá) kanasta: 300 bodů
 • každá červená trojka (pokud hráč/tým již vyložil): 100 bodů
 • všechny čtyři červená trojky (pokud hráč/tým již vyložil): 800 bodů (4 x 100 za každou trojku + 400)
 • zavření z ruky: 200 bodů
 • kanasta ze žolíků: 2000 bodů

Zavření z ruky a získání bonusových bodů je možné jen tehdy, pokud se mezi vyloženými kartami nachází alespoň jedna kanasta. Jedná se o výjimečnou situaci, na kterou se nevztahují požadavky na hodnotu úvodního vyložení. Hráč v takovémto případě vyloží všechny své karty a může i nemusí odhodit poslední kartu na odkládací hromádku. Pokud si hráč vzal kartu z odkládací hromádky, musí v témže tahu vyložit všechny karty z hromádky.

Záporné body se udělují po skončení partie za:

 • karty, které zůstaly hráči v ruce po skončení partie (dle výše uvedených hodnot)
 • každá černá trojka, která hráči zůstala v ruce: -100 bodů
 • každá červená trojka, pokud hráč/tým ještě nevyložil: -100 bodů
 • čtyři červené trojky, pokud hráč/tým ještě nevyložil: -800 bodů (4 x (-100) – 400)

Trojky

Trojky ve hře zastávají speciální funkci.

Černé trojky nelze vyložit standardním způsobem. Tři nebo čtyři černé trojky lze vyložit pouze během tahu, v němž hráč/tým zavírá partii. Každá má hodnotu 5 bodů. Pokud hráč odhodí černou trojku, zablokuje hromádku a nikdo ji nemůže do konce kola sebrat. Jestliže hráči/týmu zůstanou v ruce po skončení partie nějaké černé trojky, odečte se mu za každou z nich 100 bodů.

Červené trojky jsou bonusové karty. Pokud si hráč lízne z balíčku červenou trojku nebo ji dostane při rozdání, okamžitě ji vyloží tak, aby ji ostatní hráči viděli, a lízne si místo ní novou kartu. Jestliže hráč/tým získá červenou trojku sebráním odkládací hromádky, okamžitě ji vyloží, ale nedostane místo ní žádnou jinou kartu. Občas se může stát, že je červená trojka první kartou odhozenou na hromádku z balíčku s kartami. V takovém případě se hromádka zmrazí.

Žolíky (2, žolík)

Ve hře se nacházejí speciální karty – takzvané žolíky –, které mohou nahrazovat libovolné ostatní karty. Kanasty, jež obsahují žolíky, jsou takzvané špinavé, černé nebo smíšené. Z čisté kanasty lze pochopitelně učinit špinavou přidáním žolíku.

Vyložit lze pouze kombinace alespoň tří karet. Přinejmenším dvě z nich musí být běžné (od esa do čtyřky). Ve vyložené kombinaci nikdy nesmí být víc žolíků než běžných karet, žolíky nemohou být více jak tři.

Žolíková kanasta

Žolíková kanasta se skládá výhradně ze žolíků. Má hodnotu 2000 bodů. Žolíkovou kanastu je zapotřebí vyložit během jediného tahu.

Odkládací hromádka

Hráč si může vybrat, zda si lízne jednu novou kartu z balíčku, nebo si vezme celou odkládací hromádku. Tu lze „sebrat“ dle následujících pravidel:

 • Z odkládací hromádky nelze vzít jen jednu kartu – hráč, který ji chce sebrat, ji musí vzít celou.
 • Viditelná je pouze horní karta hromádky, takže pokud si hráč pamatuje, které karty jí předcházely, je ve výhodě.
 • Odkládací hromádku může hráč „sebrat“ pouze v případě, pokud může okamžitě použít svrchní kartu.
 • Další karty z odkládací hromádky si může hráč vzít až poté, co vyloží kartu, jež byla na hromádce nahoře.
 • Pokud je odkládací hromádka zablokovaná, hráč/tým ji nemůže sebrat (jedinou výjimkou je, jedná-li se o poslední tah hráče/týmu, v takovém případě může vzít z hromádky černou trojku).
 • Je-li odkládací hromádka zmražená, může ji hráč/tým sebrat jen ve speciálních případech.
 • Hráči znají počet karet v hromádce, viditelná je však pouze ta poslední.

Odkládací hromádka je zablokovaná, pokud se na jejím vrchu nachází černá trojka. V takovém případě nelze balík sebrat. Jakmile však někdo do balíčku odhodí jinou (běžnou) kartu, hromádka se odblokuje.

Odkládací hromádka je zmražená, pokud se na jejím vrchu nachází žolík nebo červená trojka. Tyto karty se na hromádku pokládají křížem, a dokud jsou nahoře, nikdo nemůže balík vzít. Hromádku bude možné sebrat poté, co do ní někdo odhodí nějakou další běžnou kartu a překryje tak daného žolíka nebo červenou trojku. Chce-li tak ovšem učinit, musí mít dvě běžné karty o stejné hodnotě, jako je horní karta na odkládací hromádce. Ty poté musí okamžitě vyložit. Jakmile tak učiní, může si vzít i zbytek hromádky.

Konec hry

Vítězem se stává hráč, který jako první dosáhne 5000 bodů. Body jsou udíleny vždy po skončení aktuální partie, nikdy ne v jejím průběhu.

Partie skončí, když se některý z hráčů zbaví všech svých karet a dokončil požadovaný počet kanast.

Existuje jeden speciální případ, kdy není k dokončení hry zapotřebí vytvořit kanastu – pokud v balíčku dojdou karty. Za těchto okolností skončí hra automaticky. K udělení kladných i záporných bodů dojde vždy po skončení každé partie.

"