Domino

50 online
Staňte se mistrem kostek a jejich hodnot!
50 online
Hrát

Jak hrát domino - pravidla hry

Hra domino vznikla v Číně kolem roku 1120. Do Evropy se domino dostalo v 18. století a stalo se velice oblíbeným na benátském dvoře. Nyní je nesmírně populární na celém světě (je prakticky nemožné najít někoho, kdo by o něm nikdy neslyšel).

Domino má několik různých variant – existují rozdílné sady kostek i pravidla, jimiž se hra řídí. Mezi nejpopulárnější sady kostek (jež jsou pojmenovány po kameni s nejvyšší hodnotou) patří: „dvojitá šestka“ (28 kostek), „dvojitá devítka“ (55 kostek) a „dvojitá dvanáctka“ (91 kostek). Tradiční čínské domino má 32 kostek. Z domina vychází i oblíbený tradiční mahjong.

Základní verze domina, jež je popsána na následujících řádcích, se hraje se sadou zvanou „dvojitá šestka“. Hra je určena pro 2 hráče.

Cíl hry

Cílem hry je rozložit kostky tak, abyste získali 100 bodů dříve než váš soupeř. K dokončení může být zapotřebí více než jedna partie. Úkolem v rámci každé partie je zbavit se všech svých kostek.

Hrací kostky

Hlavní složkou hry jsou kostky (hrací kameny), jež jsou rozdělené na dvě poloviny (konce). Na každé polovině kostky je určitý počet teček (bodů). Některé kameny mají i prázdné konce. V celé sadě se nachází 28 kostek. Každá kostka má jinou hodnotu, žádné dvě kostky nejsou stejné. Hodnota každé kostky odpovídá součtu bodů, které se na ní nacházejí.

Na každém konci se nachází 0–6 teček. Ve hře se nachází celkem 7 tzv. dublet – na nich mají oba konce stejnou hodnotu. U zbývajících 21 kostek je na každé z polovin rozdílný počet bodů.

Kostky jsou umisťovány tak, aby na sebe navazovaly konci se stejným počtem bodů. Konce (poloviny) lze spojit, pokud obsahují stejný počet teček. Dublety se umisťují trochu odlišným způsobem – otočí se o 90 stupňů a lze na ně navázat z libovolné strany. Dublety mají navíc vyšší hodnotu než ostatní kostky. Nejvyšší hodnotu má „dvojitá šestka“, tu následuje „dvojitá pětka“ a tak dále. Dubleta s oběma prázdnými konci (s 0 body) stále stojí výše než libovolný kámen, na jehož dvou polovinách jsou různé počty bodů, například 5 a 6 (s 11 body). To je důležité mít na paměti při zahájení prvního kola (více viz kapitola Začátek hry). V případě kostek, které mají stejný celkový počet bodů (např. 3+6 a 4+5), má vyšší hodnotu kámen s nejvíce tečkami na jednom z konců (v tomto případě 3+6).

Začátek hry

Na začátku hry si každý z hráčů vylosuje 7 kostek, zbývajících 14 tvoří talon. Hráč s nejvyšší dubletou táhne jako první. Nemá-li dubletu ani jeden z hráčů, začíná ten, kdo má kámen s nejvyšší hodnotou. Jeho tah končí, jakmile umístí do pole svou první kostku. Ta je na svou pozici umístěna automaticky.

Průběh hry

Poté se hráči v tazích střídají a vytvářejí vzor. Musejí mít na paměti, že kameny je nutné umisťovat tak, aby za ně získávali body (podrobnosti viz kapitola Bodování).

Pokud má hráč nějakou kostku, kterou lze umístit do vzoru, může tak učinit. Pokud žádnou takovou nemá, musí si brát z talonu kameny tak dlouho, dokud nedostane takový, který lze do vzoru umístit, nebo dokud nebude talon prázdný. Jakmile hráč získá kostku, jež pasuje do vzoru, umístí ji a ukončí svůj tah. Hráč nemůže brát kameny z talonu, pokud již má nějaký, který je možné umístit do vzoru. Jestliže je talon prázdný a hráč nemá žádnou vhodnou kostku, přichází o tah.

Vzor může mít 2, 3 nebo 4 konce. Zpočátku jsou kameny umisťovány na poloviny první kostky, takže má vzor jen dva konce. Vzor však lze rozšířit i na 4 konce – když se u první dublety vytvoří dvě další linie. První dubleta je první kostka v daném kole, která má na obou koncích stejný počet bodů. Jedná se o jediný kámen, na který lze navázat ve všech čtyřech směrech, nejen ve dvou.

Hra se může dostat do zablokovaného stavu – k tomu dojde, pokud ani jeden z hráčů nemá kostku, kterou by bylo možné umístit, a talon je již prázdný. V takovém případě partie končí, ačkoliv se žádný z hráčů nezbavil všech svých kamenů.

Bodování

Body jsou udíleny na konci partie i v jejím průběhu.

BĚHEM PARTIE JSOU BODY UDÍLENY, když je počet teček na koncích vzoru dělitelný 5. V takovém případě je tento součet připočten k hráčovu skóre. Konci jsou míněny „konce“ vzoru, k nimž lze přidávat nové herní kameny, a „konce“ dublet, na něž lze v současném vzoru navázat dalšími kostkami. Na levé straně obrazovky (nad talonem) se nachází informace o tom, jaké „konce“ jsou k dispozici a jaký je jejich součet.

Jsou-li například dostupné konce „2“, „2“ a „1“ (součet je 5), získá hráč 5 bodů. Pokud jsou konce „6“ a dvakrát „2“ (součet 10), připočte se hráči 10 bodů.

PO SKONČENÍ PARTIE JSOU BODY UDÍLENY dvěma různými způsoby. První variantou je případ, kdy partie skončila tím, že se jeden z hráčů zbavil všech svých kostek, druhou možností je zablokování partie.

Jestliže se hráč na konci svého kola zbaví všech svých kostek, obdrží určitý počet bodů. Jejich množství se odvíjí od počtu teček na soupeřových zbývajících kamenech. Číslo je zaokrouhleno dolů na násobky 5.

Pokud partie skončí kvůli zablokování, je za vítěze označen hráč s větším počtem bodů. V případě nerozhodného výsledku se vítězem stává hráč, jemuž zbyl menší počet kamenů. Jestliže mají oba hráči stejný počet bodů i kamenů, připadne výhra tomu, kdo přiložil do vzoru poslední kostku. Vítěz získá součet protihráčových bodů (zaokrouhleno dolů na násobky 5) minus počet bodů ve vlastní ruce. To znamená, že vítěz (v případě zablokované hry) může obdržet i záporný počet bodů!

Konec hry

Partie skončí, když některý z hráčů umístí do vzoru svou poslední kostku, nebo pokud žádný z hráčů nemá žádnou kostku, která by do vzoru pasovala, a talon je přitom již prázdný.

Hra skončí, jakmile některý z hráčů získá 100 bodů. Pokud se tak stane v průběhu rozehrané partie, hra okamžitě skončí a již nepokračuje.