Poker Omaha

338 online
Čtyři karty pro každého! Vytvořte nejlepší kombinaci a vyhrajte!
338 online
Hrát

Jak hrát Poker Omaha - pravidla hry

Omaha High je variantou pokeru velmi podobnou verzi Texas Hold’em. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že hráči dostanou čtyři karty do ruky a že nejlepší handu se snaží vytvořit ze dvou karet z ruky a tří společných karet vyložených na stůl.

Cíl hry

Cílem Omaha High je vytvořit nejlepší handu skládající se z pěti karet použitím kombince dvou karet z celkového počtu čtyř karet rozdaných každému hráči a pěti společných karet vyložených uprostřed stolu. Mezi rozdáváním jsou čtyři sázková kola, což znamená, že hráči mají možnost blafovat a také tak vyhrát, přesvědčí-li ostatní hráče, že mají nejlepší kombinaci karet.

Povinné sázky

Na začátku hry je vybrán rozdávající hráč, který je označen speciálním symbolem, tento symbol a zodpovědnost rozdávajícího hráče se předává po každém kole ve směru hodinových ručiček. Dva hráči sedící po levici rozdávajícího hráče musí vložit do banku povinnou sázku. Povinné sázky podporují napětí a zvyšují výši banku.

První hráč nalevo od rozdávajícího hráče / bankéře platí malou povinnou sázku a druhý hráč velkou (dvojitou) povinnou sázku. Výše povinných sázek také poskytuje informace o sázkách stolu. Například u stolu se sázkami ve výši 1 $ / 2 $ je malá povinná sázka 1 $ a velká 2 $. Po vložení povinné sázky jsou každému hráči rozdány čtyři karty do ruky, někdy také zvané „pocket“, a první kolo sázení začíná.

Pre-Flop

Hráč sedící nalevo od hráče, který vkládá velkou povinnou sázku má možnost: složit karty, dorovnat velkou povinnou sázku nebo zvýšit, a to v závislosti na výši sázkových limitů stolu. Stejné rozhodnutí čeká i na ostaní hráče sedící u stolu. Posledním hráčem, který hraje, je ten, který vložil velkou povinnou sázku.

Flop

Tři takzvané společné karty jsou vyloženy na stůl. Každý hráč je může použít, na vytvoření nejlepší kombinace pěti karet. Prvním hráčem, který hraje, je ten, který vložil malou povinnou sázku. Kromě již zmíněných možností sázení mají také hráči možnost stát „check“, což znamená, že zůstáváte ve hře zadarmo, pokud žádní jiní hráči nevsadili.

Turn a River – třetí a čtvrté kolo

Čtvrté společné kartě vyložené na stůl se říká "turn“. Poté, co je tato čtvrtá karta vyložena na stůl, začíná další kolo sázení. V tomto bodě jsou povinné sázky zdvojnásobeny, takže minimální sázka je čtyřnásobkem velké povinné sázky. Po vyložení posledníí, tedy páté, společná karty zvaná „river" na stůl začíná poslední kolo sázek.

Odkrytí karet

Všichni hráči, kteří jsou ve hře, odkryjí své karty. Je zvolena nejlepší kombinace pěti karet skládající se ze dvou karet z ruky a pěti společných karet. Pokud mají dva hráči stejnou handu, bank si mezi sebou dělí stejným dílem.