Osmička

154 online
Nejlepší online 8-ball s tisíci různými hráči
154 online
Hrát

Jak hrát Osmička - pravidla hry

Úvod

Pool 8 je hra pro dva hráče na stole se sedmi celobarevnými koulemi (celé), sedmi půlenými koulemi (půlky) a jednou černou koulí.

Koule pro hru Pool 8

Cíl hry

Cílem hry je pomocí tága a bílé koule potápět svou sadu koulí (půlky nebo celé) do kapes stolu. Hráč strká tágem do bílé koule. Ta by měla následně vrazit do nějaké půlené nebo celé koule a potopit ji do některé ze šesti kapes. První hráč, kterému se podaří vstřelit všechny své koule (celé nebo půlky) do kapes a následně vstřelí černou kouli do předen ohlášené kapsy, se stává vítězem.

Střídání hráčů

Pokud hráč během svého tahu potopí některou ze svých koulí, aniž by se dopustil faulu, pokračuje ve hře (seznam faulů je uveden níže). Jestliže nepotopí žádnou ze svých koulí, potopí omylem některou ze soupeřových koulí nebo se dopustí faulu, získává tah jeho soupeř. Pokud některý z hráčů kdykoliv omylem potopí bílou kouli (a to i v případě, že během strku potopí i některou z vlastních koulí), ztrácí tah. Hráč, který úmyslně nebo neúmyslně potopí černou kouli PŘEDTÍM, než vstřelí do kapes všechny své koule, automaticky prohrává zápas.

Rozstřelení koulí

Na začátku se všechny koule (s výjimkou bílé) rozmístí do trojúhelníkové formace na jednom konci stolu. Hráč, který bude rozstřelovat, položí bílou kouli kamkoliv do půlkruhu ve čtvrtině stolu, jež se nachází nejdál od koulí. Poté hráč bílou koulí „rozstřelí“ trojúhelníkovou formaci sestavenou z ostatních koulí. Pokud během rozstřelu potopí některou z koulí, může po zbytek hry pokračovat v potápění dané sady NEBO se rozhodnout pro sadu druhou. Jestliže při rozstřelu potopí jak půlenou, tak i celou kouli, může si vybrat, se kterou sadou koulí bude hrát. Jinými slovy, nezáleží na tom, kolik koulí jakého typu hráč během rozstřelu potopí. O barvě koulí, s nimiž bude hráč po zbytek utkání hrát, rozhoduje první koule potopená PO rozstřelu.

Stůl pro pool při úvodním rozstřelu.

Konec hry

Když hráč potopí všechny koule své sady, přichází na řadu černá koule. Před šťouchem na černou kouli musí hráč nahlásit, do které kapsy se ji pokusí vstřelit. Po označení kapsy má hráč za úkol vstřelit do ní černou kouli. V případě, že černou kouli potopí do nahlášené kapsy, vyhrává a utkání končí. Jestliže hráč černou kouli potopí do jiné kapsy, než která byla nahlášena, stává se vítězem soupeř a hra končí. Pokud hráč černou kouli nepotopí, ztrácí tah a ke slovu se dostává soupeř.

Potopení poslední koule v Pool 8.

Fauly

Fauly jsou nepovolené šťouchy nebo akce, jež mají za následek postih proti hráči, který se jich dopustil.

 • Když hráč na začátku partie rozstřeluje koule, alespoň čtyři z nich (nepočítaje v to bílou kouli) se musí odrazit od mantinelu NEBO alespoň jedna koule (s výjimkou bílé) musí skončit v kapse. (Za mantinely jsou označovány okraje kulečníkového stolu.) Pokud se mantinelů dotknou méně než čtyři koule, ANIŽ by nějaká koule skončila v kapse, jedná se o faul a soupeř (hráč, který nerozstřeloval) má celkem tři možnosti:
  1. Soupeř může souhlasit, aby hra pokračovala běžným způsobem, jako by k faulu nedošlo. V tomto případě bude na tahu soupeř.
  2. Soupeř může umožnit rozstřelujícímu hráči, který se dopustil faulu, aby koule znovu rozmístil a rozstřelil je ještě jednou.
  3. Soupeř může koule znovu rozestavit sám a rozstřelit je.
 • Pokud hráč během rozstřelu potopí bílou kouli, jedná se o faul bez ohledu na to, kolik ostatních koulí skončilo v kapsách. Přichází o tah a ke stolu přistupuje soupeř. Ten nyní může umístit bílou kouli kamkoliv před dělicí čáru. Jedná se o čáru, která odděluje dolní čtvrtinu stolu od jeho zbytku. Poté, co umístí bílou kouli PŘED dělicí čáru, musí střelit na kouli nacházející se ZA ní.
 • Kdykoliv hráč potopí bílou kouli, přichází o tah. Bílá koule je následně vyjmuta z kapsy a předána soupeři. Ten ji může umístit KAMKOLIV na stůl a provést šťouch. Soupeř může hrát na libovolnou ze svých koulí.
 • Pokud hráč potopí některou ze soupeřových koulí, jedná se o faul. Přijde o tah a soupeř získává právo provést šťouch.
 • V případě, že některý z hráčů potopí černou kouli dřív, než potopí všechny koule ze své sady (celé nebo půlky), prohrává a hra končí.
 • Jestliže hráč provede šťouch do bílé koule, avšak ta se nedotkne žádné jiné koule na stole, jedná se o faul. Nyní je na tahu soupeř. Ten může umístit bílou kouli KAMKOLIV na stůl a provést šťouch. Soupeř může hrát na libovolnou ze svých koulí.
 • Pokud hráč provede šťouch a bílá koule se NEJPRVE dotkne některé ze soupeřových koulí, jedná se o faul, i kdyby během strku došlo k potopení některé z vlastních koulí. Nyní je na tahu soupeř. Ten může umístit bílou kouli KAMKOLIV na stůl a hrát na libovolnou ze svých koulí.

Poznámka: Tento faul NEMŮŽE nastat okamžitě po rozstřelu, než mají hráči přiřazené příslušné sady koulí (půlky nebo celé).

 • Pokud hráč provede šťouch a bílá koule se NEJPRVE dotkne černé koule, jedná se o faul (není-li černá koule poslední, která hráči na stole zbývá). Nyní je na tahu soupeř. Ten může umístit bílou kouli KAMKOLIV na stůl a hrát na libovolnou ze svých koulí.
 • Při každém šťouchu se musí bílá koule dotknout přímo nebo nepřímo alespoň jedné koule ze sady daného hráče, jinak se jedná o faul.
 • Při každém šťouchu je nezbytné, aby koule, která byla jako první zasažená bílou koulí, buď spadla do kapsy, dotkla se mantinelu, NEBO způsobila, že se nějaká jiná koule (včetně bílé) přímo nebo nepřímo dotkne mantinelu či spadne do kapsy. (Za mantinely jsou označovány okraje kulečníkového stolu.) Nenastane-li žádná z těchto možností, jedná se o faul. V takovém případě je na tahu soupeř. Ten nyní může umístit bílou kouli KAMKOLIV na stůl a provést šťouch. Soupeř může hrát na libovolnou ze svých koulí.
 • Pokud hráč potopí všechny koule ze své sady a poté vstřelí černou kouli do jiné kapsy, než nahlásil, prohrává a utkání končí.
 • Jestliže hráč potopí během stejného šťouchu poslední kouli ze své sady i černou kouli, dopustil se faulu a automaticky prohrává zápas.