Snooker Live Pro

294 online
Ukažte, jak si poradíte u stolu
294 online
Hrát

Jak hrát Snooker - pravidla hry

Cíl hry

Snooker je kulečníková hra pro dva hráče, která používá 15 plných červených koulí, jednu bílou kouli a šest dalších barevných koulí. Hráči se postupně střídají a získávají body potápěním koulí do kapes. Červené koule mají hodnotu jednoho bodu a šestice barevných koulí udělují různý počet bodů, od dvou do sedmi. Na konci hry, až budou potopené všechny koule, vítězí hráč s nejvyšším skóre.

Rozestavení stolu

Takto vypadá snookerový stůl na začátku hry před rozstřelením koulí.

Snookerový stůl před rozstřelením koulí.

Střídání hráčů

Snooker je hra pro dva hráče. Stejně jako v ostatních kulečníkových hrách se hráči postupně střídají. Pokud hráč 1 provede zdařilý šťouch, pokračuje ve hře. Jestliže mine, jeho tah končí a na řadu přichází hráč 2. Jestliže hráč 1 provede faul (i v případě, že potopí kouli), ztrácí tah a ke stolu přistupuje hráč 2. Seznam faulů a příslušných postihů najdete v sekci Fauly.

Rozstřelení koulí

Při rozstřelu je nutné umístit bílou kouli kamkoliv do vyznačeného půlkruhu. Po kontaktu s tágem se musí nejprve dotknout některé z červených koulí, jinak se bude jednat o faul. (Viz níže uvedený seznam faulů.)

Základy hry

Zápas ve snookeru si lze pomyslně rozdělit do dvou fází.
První fáze
Základním pravidlem první fáze je, že každý hráč musí střídavě potápět červené a různobarevné koule. Po rozstřelu musí potopit nejprve libovolnou červenou kouli, poté některou z barevných, následně červenou, opět nějakou barevnou a tak dále, dokud nebudou ze stolu odstraněny všechny koule. Červená, barevná, červená, barevná, červená, barevná... a tak dokola. Šestice barevných koulí je následující: žlutá, zelená, hnědá, modrá, růžová a černá. Potopené červené koule zůstávají v kapsách. Potopené barevné koule se však automaticky vrací z kapes zpět na stůl.
Druhá fáze
Jakmile budou potopené všechny červené koule, pravidla hry se ve dvou ohledech změní: 1. Barevné koule se již po potopení nevrací na stůl; 2. Barevné koule je nutné potápět v pořadí určeném jejich hodnotou. Jinak řečeno, nejprve je nutné potopit žlutou, pak zelenou, hnědou, modrou, růžovou a na konec černou. Po potopení všech šesti barevných koulí partie končí. Vítězí hráč, který v utkání nashromáždil nejvíce bodů.

V první fázi (když jsou na stole červené koule) musí hráč na začátku svého tahu trefit nejprve červenou kouli.
Ve druhé fázi (když na stole nejsou žádné červené koule) musí hráč na začátku svého tahu trefit nejprve kouli s nejnižší dostupnou hodnotou.

Hodnota koulí

Barevné koule je nutné hlásit

Kdykoliv má hráč potopit barevnou kouli, musí nejprve ohlásit, o kterou barevnou kouli se pokusí. Hráč NEMUSÍ nahlašovat kapsu, pouze kouli. Pokud následně potopí jinou barevnou kouli, než kterou nahlásil, jedná se o faul. Konkrétní postihy a příklady najdete níže v sekci Fauly. Jestliže hráč úspěšně a v souladu s pravidly potopí nahlášenou kouli, získá body odpovídající dané kouli. V případě, že nahlášenou kouli nepotopí, ale neprovede faul, přijde pouze o tah. Tím se ke slovu dostane jeho soupeř.

Snookerový stůl při nahlašování koule.


Červené koule se nenahlašují. Má-li hráč potopit červenou kouli, může si vybrat libovolnou z těch, které jsou na stole. Je také možné bez postihu potopit jedním šťouchem více červených koulí najednou.

První kontakt

Po kontaktu s tágem se musí bílá koule nejprve dotknout:
A) červené koule, pokud má hráč potopit červenou,
NEBO
B) nahlášené barevné koule. Dotkne-li se bílá koule nejprve nějaké jiné koule, než která byla nahlášena, jedná se o faul. Pokud má hráč potopit červenou, ale bílá koule se nejprve dotkne nějaké barevné, jedná se o faul.

Fauly

  • Pokud má hráč potopit nahlášenou barevnou kouli, ale neučiní tak, jedná se o faul, a to i v případě, potopí-li jednu či více jiných koulí. Hráč přijde o tah, nezíská žádné body a protivník získá počet bodů odpovídající hodnotě nahlášené barevné koule.
  • Pokud má hráč potopit červenou kouli, ale místo ní potopí barevnou, jedná se o faul. Hráč přijde o tah, nezíská žádné body a protivník získá počet bodů odpovídající hodnotě potopené barevné koule.
  • Pokud hráč, který střílí na červené, potopí nějakou barevnou kouli (bez ohledu na to, zda potopí i červenou), jedná se o faul. Hráč nezíská žádné body, přijde o tah a protivník získá body odpovídající hodnotě potopené barevné koule.
  • Pokud hráč, který střílí nahlášenou barevnou kouli, potopí nějakou jinou kouli (bez ohledu na to, zda potopí i nahlášenou barevnou kouli), jedná se o faul. Hráč nezíská žádné body, přijde o tah a protivník získá body odpovídající hodnotě barevné koule, která byla potopena. Například: Hráč 1 nahlásil žlutou kouli. Místo ní však potopil modrou kouli. Hráč 1 nezískal žádné body a přišel o tah. Hráč 2 obdržel za faul hráče 1 celkem 5 bodů (modrá = 5).
  • Při rozstřelu je nutné umístit bílou kouli do vyznačeného půlkruhu, jak je uvedeno na obrázku. V rámci tohoto půlkruhu můžete bílou kouli položit kamkoliv. Po šťouchu tágem se musí bílá koule dotknout nejprve červené koule, jinak se jedná o faul. Trestem za tento faul je ztráta tahu.
  • Jak je uvedeno výše v sekci Základy hry, hráč musí střídavě potápět červené a barevné koule. Když má potopit červenou kouli, musí se bílá koule dotknout nejprve nějaké červené. Dotkne-li se nejprve nějaké barevné koule, jedná se o faul a hráč ztrácí tah. Soupeř získá body za kouli, s níž byl proveden dotyk proti pravidlům. Například: Na tahu je hráč 1 a má potopit červenou kouli. Při tomto pokusu se však bílá koule dotkne nejprve růžové koule. Růžová koule poté vrazí do červené koule a jen ta skončí v kapse. Jelikož se bílá koule dotkla nejprve růžové, hráč 1 provedl faul, ačkoliv potopil červenou kouli. Hráč 1 přichází o tah, nezískává žádné body. Hráč 2 dostává za faul hráče 1 celkem 6 bodů (růžová = 6).
  • Jak je uvedeno výše v sekci Základy hry, hráč musí střídavě potápět červené a barevné koule. Když má potopit barevnou kouli, hra jej vyzve, aby nahlásil kouli, kterou hodlá potopit. Bílá koule se musí nejprve dotknout nahlášené barevné koule. Jestliže se nejprve dotkne jiné barevné koule nebo červené, jedná se o faul a hráč ztratí tah (bez ohledu na to, zda byla potopena nahlášená barevná koule). Soupeř získá body za kouli, s níž byl měl být proveden dotyk. Například: Na tahu je hráč 1 a má potopit zelenou kouli. Bílá koule se dotkne nejprve červené koule. Ta následně vrazí do zelené koule, která skončí v kapse. Jelikož zelená koule nebyla první, které se bílá koule dotkla, hráč 1 provedl faul a ztrácí tah, aniž by získal body. Hráč 2 dostane za faul hráče 1 celkem 3 body (zelená = 3).
  • Pokud se bílá koule po kontaktu s tágem nedotkne žádné jiné koule, jedná se o faul. Hráč přichází o tah a protivník obdrží čtyři body.
  • Dojde-li k potopení bílé koule, hráč ztrácí tah a protivník obdrží čtyři body. Bílá koule je poté vytažena z kapsy a předána soupeři, který ji může umístit kamkoliv do vyznačeného půlkruhu.
  • Dojde-li k většímu počtu faulů najednou, získává soupeř body za nejvýše ohodnocený z nich. Udělovány jsou přinejmenším čtyři body a maximálně sedm bodů.

Strategie

Cílem hry je získat co nejvíce bodů. Nejvyšší hodnotu má černá koule, za níž je udíleno sedm bodů. Nejlepší strategií tedy je potopit černou kouli co možná nejčastěji. Ideální hra by vypadala zhruba následovně: Potopit červenou kouli, potopit černou, potopit červenou, potopit černou atd. až do chvíle, kdy budou všechny červené koule v kapsách.