1000

21 online
Vykládejte hlášky a získejte jako první 1000 bodů!
21 online
Hrát

Jak hrát 1000 - pravidla hry

1000 je jedna z nejoblíbenějších polských karetních her a je velice dobře známá i v ostatních východoevropských zemích, jako jsou Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Kazachstán a Litva. Její pravidla vycházejí z mariáše, jehož název je odvozen od francouzského výrazu pro sňatek. Tímto termínem je označována dvojice karet (královna a král) stejné barvy. O mariáši je zmínka například i v polském národním eposu Pan Tadeáš. Hra 1000 je určena pro dva nebo tři lidi. Klíčem k úspěchu je dokázat si zapamatovat odehrané karty a umět strategicky přemýšlet. Hraje se s jedním malým balíčkem karet a trumfy se v průběhu partie mění. Ve hře se používá celkem 24 karet.

Cíl hry

Hlavním cílem hry je nashromáždit co nejdříve 1000 bodů – od toho se ostatně odvíjí i její název. Body se získávají vykládáním hlášek (mariáš) a sbíráním zdvihů.

Začátek hry

Účastní-li se partie 2 hráči, obdrží každý z nich 10 karet. Zbývající 4 karty tvoří dva talony, v každém z nich jsou 2 karty. V případě 3 hráčů dostane každý z nich 7 karet, zbývající 3 tvoří talon. Následuje licitování. Hráč, který v něm zvítězí, začíná vyložením první karty. Na tu následně položí po jedné kartě i jeho soupeři. Zdvih připadne tomu, čí karta je nejvyšší.

Licitování

Po rozdání karet přichází na řadu licitování. Začíná hráč nalevo od rozdávajícího se sázkou 100 bodů. Další hráč má dvě možnosti – buď složí (což znamená, že v licitování nepokračuje a sázka zůstane na 100 bodech), nebo částku zvýší. Sázky lze zvyšovat o násobky 10. Při licitování hráč sděluje, o kolik počtů hodlá v dané partii hrát. Maximum je 120 bodů (což je součet všech karet ve hře), výjimkou je pouze situace, kdy má hráč v ruce pár. V takovém případě může vsadit 120 bodů (součet všech karet) plus hodnotu svých hlášek.

Pokud hráč v licitování zvítězí, potřebuje k získání kladného závěrečného výsledku nashromáždit alespoň tolik bodů, kolik při licitování oznámil. V opačném případě získá klady záporné.

V partii pro 2 hráče lze získat až 360 bodů. Ve 3 hráčích je maximum 300 bodů.

Talon

Jako talon jsou označovány karty, které nebyly hráčům rozdány a jsou na stole umístěny lícem dolů. Vítěz licitování má právo si je vzít. V případě partie pro 2 hráče si vítěz licitování vezme jeden z talonů (se 2 kartami). Následně vybere ze svého listu dvojici karet a umístí je na stůl lícem dolů místo nich. Oba talony zůstávají lícem dolů až do skončení partie. Ve verzi pro 3 hráče si vítěz licitování vezme talon se 3 kartami. Poté se talon otočí lícem vzhůru, aby jej viděli i ostatní hráči. Jde zde ovšem jedna výjimka – pokud nikdo při licitování nepřihodí, musí první hráč vsadit 100 bodů a na talon se podívá jen on. Hráč, jenž talon sebral, dá následně dvě karty svým soupeřům, každý tak má 8 karet.

Trumf

Kdykoliv je vyložena hláška, je od té chvíle daná barva považována za trumf. Trumfy přebíjejí karty ostatních barev, dokonce i takové, které mají technicky vzato vyšší hodnotu. Trumfy lze změnit vyložením jiné hlášky – od té chvíle budou za trumfy považovány karty příslušné barvy.

Průběh hry

Hra 1000 se skládá z většího, předem neurčeného množství partií. Každá partie má následující průběh: rozdání karet – licitování – sebrání talonu – vykládání hlášek a sbírání zdvihů. Po vyložení první karty musí soupeři v daném kole ctít její barvu. Pokud hráč žádnou takovou nemá, musí použít trumf. Nemá-li ani trumf, může vyložit libovolnou kartu.

Bomby

Ve verzi pro 3 hráče může každý z účastníků použít jednu bombu. Lze tak učinit, pokud dva hráči při licitování složí a třetí z nich musí vsadit 100 bodů. Rozhodne-li se použít bombu, partie nezačne. Příslušný hráč nedostane žádné kladné ani záporné body, ostatní dva obdrží po 60 bodech.

Bodování

Hráči získávají body za každý sebraný zdvih a vyloženou hlášku. Účastník, který vyhrál licitování, musí nashromáždit alespoň tolik bodů, kolik oznámil (v opačném případě mu budou body strženy). Ostatní dva hráči mohou v daném kole získat pouze kladné body.

Situace se změní, když jeden z účastníků nashromáždí 800 bodů. V takovém případě bude získávat kladné body jen při vítězství v licitaci.

Pořadí a hodnoty karet jsou následující:

  • Esa: 11 bodů
  • Desítky: 10 bodů
  • Králové: 4 body
  • Královny: 3 body
  • Kluci: 2 body
  • Devítky: 0 bodů

Hlášky (páry) jsou oznamovány automaticky při vyložení královny nebo krále.

Hodnoty hlášek:

  • ♥ Srdce: 100 bodů
  • ♦ Káry: 80 bodů
  • ♣ Kříže: 60 bodů
  • ♠ Piky: 40 bodů

Ve verzi pro 2 hráče získá ten, kdo sebere poslední zdvih, také body za karty v talonu.

Body jsou sčítány po každé partii a zaokrouhlovány nahoru na násobky 5.

Konec hry

Hlavním cílem hry je nashromáždit co nejdříve 1000 bodů – od toho se ostatně odvíjí i její název. Body se získávají vykládáním hlášek (mariáš) a sbíráním zdvihů.