Kostky

61 online
Pokud je tlakový odlitek, musíte přijmout výzvu k vítězství!
61 online
Hrát

Jak hrát Yatzy - pravidla hry

Yatzi se hraje pěti kostkami, celkem na třináct kol. Každý hráč může v každém kole házet až třikrát. V levé části hracího pole je seznam kategorií. Cílem hry je nahrát co nejvíce bodů v těchto uvedených kategoriích. Každý váš tah vyplní jednu ze třinácti uvedených kategorií, na vás je vybrat tu nejvýhodnější.

Kostky okně hry. Na levé straně zobrazuje panel s úlomky kostí a vyhodnocování získaných pro kostní získat žetony.

List of categories and the board with chat and player list windows hidden.


Kostky jsou ve vašem tahu vrženy automaticky. Dále můžete hodit ještě dvakrát. Kostky, které si chcete ponechat pro potřeby vašeho tahu, přesunete kliknutím do spodní části hrací desky. Házet můžete pouze kostkami na hrací ploše.

Kategorie a skóre

Po vašem tahu musíte vybrat kategorii, ve které se vaše kostky započítají. Kategorie 1-6 jsou jednoduché – skóre se počítá ze součtu příslušných kostek. Například kategorie Čtyřky započítá všechny kostky s hodnotou “čtyři” ve vašem hodu.

KategoriePopisSkóre
Čtyřky 12
(20)*

Příklad kategorie Čtyřky.


Pokud zvolíte špatnou kategorii, přijdete o body. Pokud například hodíte dva páry a označíte kategorii Tři stejné, vaše skóre z tohoto hodu bude 0. Často je také nutné zvolit tu nejvýhodnější kategorii z dvou možných. Například při hodu tří čtyřek můžete vybrat kategorii Čtyřky a získat 12 bodů. Pokud ale vyberete kategorii Tři stejné, získáte 35 bodů.

KategoriePopisPopis
Dva páry 20
(30)*
Tři stejné 25
(35)*
Čtyři stejné 35
(45)*
Postupka 30
(40)*
30
(40)*
Full House 30
(40)*
Pět stejných 50
(60)*
Šance 19
(max 30)*

Příklady pro započítávání v kategorii 7-13.


Šance sečte hodnotu všech pěti kostek.


Možné bonusy:

  • Při skórování 60 a více bodů v Kategorii 1-6 + 20 bodů;
  • Pro každou Kategorii 7 - 12 (bez kategorie Šance) získáte extra body, pokud ve svém tahu nevyužijete své doplňující dva hody (5 bodů za každý nepoužitý hod) Příklad: Dva páry hned po prvním hodu mají hodnotu 20 + (2*5) = 30 bodů.
  • Při vyplnění všech Kategorií 7-12 bez jediné nuly + 30 bodů
  • Pokud hodíte Pět stejných kostek více než jednou získáte + 40 bodů. Kategorie Pět stejných musí být pro připsání bonusu zaplněna hodnotou vyšší než 0.

Ukončení hry

Hra končí po odehrání všech 13 tahů. Vítězem je hráč s nejvyšším skóre.