trolek28

 
připojena: 03.03.2008
:* całuski dla odwiedzajacych!!
Body174více
Další úroveň: 
Bodů zapotřebí: 26
Poslední hra
Poker Omaha

Poker Omaha

Poker Omaha
Před 14 dny

Milutkiej!!v´ )
`•.¸.•´WITAM
( `v´ ).WIECZORKIEM;))

)
`•.¸.•´

**Po dachach chodzi księżyc,
srebrzystą ma kapotę.
W jej miękkich zakamarkach,
ukrywa myśli złote.
**Zatrzyma się nad Tobą,
chcąc je upuścić skrycie,
by wtulić ciepło w serce
i sposób nieść na życie.
**Pod powiekami schowa,
ten bieg do marzeń wielki
i zapach przyszłych wiosen,
tak na wypadek wszelki.

´´´´´´´´´´¶¶*..**..*
´´´´´´´´´¶¶¶ .*.*.*.SPOKOJNEJ
¶¶¶´´´´´¶¶¶¶*..**.*. NOCY ;)
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.**..**.
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*.
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.**.
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.**.**.*.SŁODKICH
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.**. SNÓW


kolorowych

kOLOrOweJ NoCki:*MiłYcH

 


:*

http://www.youtube.com/watch?v=RpUH4n3bxCE      

 

:*

 


MiŚ dO SnU :*

´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶ ´¶¶¶¶´´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶ ´´´´¶´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶ ´´´¶´
´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶ ´
´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ ´ :*:*:*
´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ ´´
´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´
´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´
´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶

kOLOrOWyCh pLuSZoWyCh sNóW!

:*:*


DoBraNOc:*

Słoneczko wysłało księżyc na zwiady. Dzionek się kończy, nie ma na to rady. Śpi sobie słoneczko za górami smacznie. Jutro nam zaświeci jak się dzionek zacznie. Więc mówię DOBRANOC Przyjacielu miły Życzę, by Aniołki się Tobie przyśniły!