cpomoi

 
Afiliado: 04/07/2013
Dî mi ki tê djîd Dî kî jî sô é ni prin nin pô sîs kîn djî sô nîn :) nin onke pô 'm fè songne dji sô è d'meun l'î maîeux
Puntos186Más
Próximo nivel: 
Puntos necesarios: 14
Último juego

Actividad en los juegos

Poker Texas Hold'em

Poker Texas Hold'em

Juegos CompletadosFichas ganadas
4292192,95 mln
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Bright T-shirt
Tourney Maniac
Tourney Maniac

Regalos

Regalos: 22

Albumes

Últimas visitas

Visitas totales: 13069
5 horas hace
12 horas hace
12 horas hace
17 horas hace
18 horas hace
20 horas hace
1 día hace
1 día hace
1 día hace

Muro