3-5-8 (Sergeant Major)

4 online
Gyűjts pontokat és ütéseket – hármat, ötöt vagy nyolcat!
4 online
Játssz

A 3-5-8 (Sergeant Major) szabályai - játékszabályok

A 3-5-8 (Sergeant Major) egy függőséget okozó kártyajáték számos változattal. Az egész világon népszerű, de főként Európában, a Közel-Keleten és Indiában. Állítólag az Egyesült Királyság légierejében is nagy kedvenc.

A játékot három fő játszhatja. A játékosok egy 52 lapos paklit használnak, ásztól kettesig. A fő cél a legnagyobb pontszámot elérni ütések gyűjtésével. A játékosoknak minden leosztásban 3, 5 vagy 8 ütést kell szerezniük – innen származik a játék elnevezése, a 3-5-8. Ha egy játékos nem éri el az adott számú ütést, negatív pontszámot kap. Ha viszont a játékos több ütést szerez, mint amennyit szükséges, pozitív pontokat kap. A teljes játék 18 leosztásból áll, ezen belül három leosztásban pont az ellenkező a cél: a játékosoknak a lehető legkevesebb ütést kell elvinniük. Ennek megfelelően a túl sok ütést szerzők negatív pontokat kapnak, a szükségesnél kevesebb ütést szerzők pedig pozitív pontokat. Az a játékos nyer, akinek a játék végén a legtöbb pontja van.

Játékváltozatok

A játék hat módon játszható:

  • 1 leosztás, ahol (♠) az adu
  • 1 leosztás, ahol (♣) az adu
  • 1 leosztás, ahol (♥) az adu
  • 1 leosztás, ahol (♦) az adu

A játékvezető minden leosztásban eldönti, melyik szín az adu, és a játékosok igyekeznek a lehető legtöbb ütést összegyűjteni.

  • NT (No Trump, azaz nincs adu) – Ebben a leosztásban nincs aduszín, és minden játékos igyekszik a lehető legtöbb ütést összegyűjteni.
  • MT (Minimum Tricks, azaz minimális ütés) – Ebben a leosztásban nincs aduszín, és minden játékos igyekszik a lehető legkevesebb ütést elérni.

Minden leosztásban a játékvezető dönti el, melyik módot alkalmazzák. A játék 18 leosztásból áll, és minden játékos hatszor szerepel játékvezetőként. Mindig a játékvezető dönti el, melyik módon játszanak, és a módoknak nincs megadott sorrendje. A játék során azonban a játékvezető csak egyszer választhat egy adott játékmódot.

Játékosok

Minden leosztásban az egyik játékos az osztó, az egyik a játékvezető, az egyik pedig a harmadik játékos. Az MT (minimális ütés) játékmód kivételével a játékosoknak mindig legalább annyi ütést kell gyűjteniük, amennyi az adott pozícióban meg van határozva.

  • Osztó: 3 ütés
  • Harmadik játékos: 5 ütés
  • Játékvezető: 8 ütés

Az egyszerűség érdekében az előírt és az elért ütések száma is látható a játékos beceneve mellett.

Ettől csak az MT játékmódban tér el az előírt ütések száma – itt pont az ellenkező a helyzet, mint a többi módban. Ez azt jelenti, hogy a játékvezető legfeljebb 3 ütést érhet el, a harmadik játékos legfeljebb 5 ütést, az osztó pedig legfeljebb 8 ütést.

A játék kezdése

Az osztó kiválasztása után minden játékos 16 lapot kap. Négy lap a játékvezető előtti talonba kerül, aki az osztótól balra ül (a játék az óramutató járásával megegyező irányba halad). Az első hat kiosztott lap alapján a játékvezető bemondja a játékmódot (a négy adus játék egyike, illetve NT vagy MT). Ekkor, ha a játékmód megfelelő, kártyacsere következik (a részleteket lásd alább). A játékvezető felfedi a talont, a négy extra lapot az asztalra helyezi, és megkezdi a játékot.

A játék menete

A játék fő célja úgy kijátszani a lapokat, hogy legalább a megadott számú ütést gyűjtsük össze. A kijátszott lapokra színkényszer érvényes, ám nem kötelező a felülütés. Ha nincs lap az adott színből, kötelező aduval ütni.

Pontozás

Minden leosztást pontozás követ. Ha egy játékos a kötelezőnél több ütést ért el, pozitív pontokat kap. Ha nem éri el az előírt szintet, negatív pontokat kap.

Mind a pozitív, mind a negatív pontok száma megegyezik azon számmal, amennyivel az elért ütések eltérnek az előírt ütésektől. Ha például a játékos kilenc ütést szerzett, egy pozitív pontot kap. Ha hetet, egy negatív pontot. Az MT játékmódban minden visszafele működik. Az előírt szint felett minden lap egy negatív pontot ér, alatta pedig minden lap egy pozitív pontot.

Egy leosztáson belül a játékosoknak kiosztott pontok összege mindig 0.

Lapcsere

A játék során lehetőség van lapcserére. A lapcsere csak bizonyos feltételek mellett lehetséges, és kizárólag adus játékban (azaz NT és MT játékmódban nem). A csere extra jutalmat (vagy büntetést) jelent az előző leosztásban szerzett pontok után. A pozitív pontot szerző játékos(ok) lapokat cserélhet(nek) a negatív pontot szerző játékossal vagy játékosokkal. A cserét kezdő játékos átadja a cserélni kívánt lapokat az előző körben negatív pontokat szerző játékosnak. A második játékos köteles az adott színből a legnagyobb értékű lapokat átadni. Ha nincs értékesebb lapja, ugyanazt kell visszaadnia. Ez a szabály nem érvényes az aduszín lapjaira. A cserélt lapok száma megegyezik a pozitív pontok számával. Ez a lapcsere két vagy három játékos között mehet végbe.

Három játékos között akkor lehetséges lapcsere, ha az előző leosztásban minden játékos szerzett pozitív vagy negatív pontokat. Ha egy játékos szerzett pozitív, kettő pedig negatív pontokat, a pozitív pontokat elérő játékos lapokat cserél mindkét játékossal, aki negatív pontokat szerzett. Ha két játékos kapott pozitív pontot, mindketten a negatív pontot szerző játékossal cserélnek. Mindig az kezdi a cserét, akinek az adott leosztásban több ütésre van szüksége.

Akkor lehetséges a két játékos közötti lapcsere, ha az előző leosztásban az egyik játékos nem ért el pozitív vagy negatív pontszámot (azaz ha az egyik játékos pontosan az előírt számú ütést szerezte meg). Ebben az esetben csak két játékos vesz részt cserében. Az előző leosztásban pozitív pontszámot szerző játékos kezdi a lapcserét.

A játék vége

A 18 leosztást követően a legtöbb pontot szerző játékos a győztes.