Dominó

56 online
Legyél a dominók és a sorok mestere!
56 online
Játssz

A dominó szabályai - játékszabályok

A dominó 1120 körül alakult ki Kínában. A játék a 18. században jelent meg Európában, és igen népszerűvé vált a velencei nemesi udvarokban. Mára az egész világon elterjedt, és szinte lehetetlen olyan embert találni, aki még nem hallott róla.

A dominót számos változatban játsszák – különböző dominókészletek és szabályok léteznek a különböző játékmódokhoz. A legnépszerűbb készletek (amelyek a legnagyobb értékű lapocskáról kapták a nevüket) a dupla hatos (28 lap), a dupla kilences (55 lap) és a dupla tizenkettes (91 lap). A hagyományos kínai dominóban 32 lapocska található. A madzsong is a dominó alapjaira épülve alakult ki.

Az itt ismertetett alapvető dominójátékot a dupla hatos készlettel játsszák. A játékot két játékos játszhatja.

A játék célja

A játék célja úgy kitenni a dominókat, hogy az ellenfélnél előbb szerezzünk 100 pontot. A játék több körből áll. Ezenkívül minden körben cél az is, hogy az összes lapocskát kitegyük.

Lapocskák

A játék fő elemei a lapocskák (dominók), amelyek két végből (félből) állnak. Mindkét végen bizonyos számú pötty található. Léteznek üres végek is. Egy teljes készlet 28 dominóból áll. Minden lapocska különböző értékű, nincs két egyforma. A dominó értéke megegyezik a rajta található pöttyök számával.

Az egyes végeken található pöttyök száma 0–6 lehet. Létezik hét dupla lap is, ahol a dominó mindkét fele ugyanannyit ér. A többi 21 lap két fele egymástól eltérő értékű.

A lapokat úgy kell kitenni, hogy az egyező végek érintkezzenek egymással. A végek (felek) akkor kapcsolódhatnak, ha ugyanannyi pötty van rajtuk. A duplákat egy kicsit máshogy kell letenni. 90 fokkal el kell forgatni őket, hogy mindkét végről csatlakozhassanak hozzájuk egyező dominók. A duplák ezenkívül több pontot is érnek. A legnagyobb értékű dominó a dupla hatos, ezt követi a dupla ötös és így tovább. A két üres véggel rendelkező dupla magasabb rangú (0 értékkel), mint a két különböző értékű véggel rendelkező lap, pl. 5 és 6 (11 értékkel). Ezt fontos észben tartani az első kör kezdetén (további információk A játék kezdése című szakaszban). Azonos értékű dominók esetén (pl. 3 és 6, valamint 4 és 5) a magasabb értékű véggel rendelkező lap a magasabb rangú (ebben az esetben a 3 és 6).

A játék kezdése

Kezdéskor minden játékos 7 dominót húz. A maradék 14 lap alkotja a talont. A legmagasabb duplával rendelkező játékos kezdi a játékot. Ha senkinél sincs dupla, a legmagasabb rangú nem dupla dominóval rendelkező játékos kezd. Ha lerakta az első dominót, vége a körének. Az első dominó lerakása automatikusan történik.

A játék menete

Ezután a játékosok felváltva raknak az asztalra. A lapokat úgy kell lerakni, hogy pontokat érjenek el (további részletek a Pontozás című szakaszban).

Ha a játékos egyik dominója egyezik az egyik asztalon levő lappal, lerakja a dominót az asztalra. Ha a játékos nem rendelkezik egyező lappal, a talonból addig húz új dominókat, amíg egyező lapot nem talál, vagy amíg a talon ki nem fogy. Amint a játékos egyező lapot húz, azt lerakja az asztalra, és ezzel vége a körének. Ha a játékos rendelkezik olyan dominóval, amelyet le tud rakni az asztalra, nem húzhat a talonból. Ha a talon üres, és a játékosnál nincs kijátszható dominó, kihagy egy kört.

Az asztalon levő elrendezésnek kettő, három vagy négy vége lehet. Kezdetben az első lap két végére kerülnek a dominók, így az elrendezésnek két vége van. Ám az asztalon akár négy vég is lehetséges, ha az első duplához két további sor csatlakozik. Az első dupla az első kijátszott dominó az adott körben, amely mindkét végén ugyanannyi pöttyel rendelkezik. Ez az egyetlen olyan lap, amelyhez négy oldalon illeszthetők lapok, nem csak kettőn.

Előfordulhat a játék blokkolt állapota, ha egyik játékosnál sincs lerakható dominó, és a talon is üres. Ebben az esetben a kör véget ér, még akkor is, ha egyik játékos sem rakta le az összes dominóját.

Pontozás

Pontokat az egyes körök alatt és végén lehet szerezni.

A KÖR ALATT AKKOR JÁRNAK PONTOK, ha a teljes elrendezés végein látható pöttyök száma öttel osztható. Ebben az esetben a játékos megkapja az összeget a pontjaihoz. A végek a teljes elrendezés vagy a lerakott duplák végei, amelyek tovább folytathatók. A folytatható végeket és azok összegét a képernyő bal oldalán látható ablak mutatja (a talon felett).

Ha például a lerakott lapok végein 2, 2 és 1 áll (tehát az összeg 5), a játékos 5 pontot kap. Ha a lerakott lapok végein 6 és dupla 2 áll (tehát az összeg 10), a játékos 10 pontot kap.

A KÖRÖK VÉGÉN KIOSZTOTT PONTOK két módon szerezhetők meg. Az egyik eset, ha egy játékos az összes dominóját lerakja, a másik pedig, ha a kör blokkolt állapotba kerül.

Ha a kör végén egy játékos az összes dominót lerakta, pontokat kap. Annyi pont jár, amennyi az ellenfél megmaradt lapjain található pöttyök összege. A számot lefelé kerekíti a rendszer, hogy öttel osztható legyen.

Ha a kör a blokkolt állapot miatt ér véget, a legtöbb ponttal álló játékos győzött. Ha a két játékos azonos pontszámmal rendelkezik, az győz, akinek kevesebb dominó maradt a kezében. Ha mindkét játékos azonos pontszámmal és azonos számú kézben maradt lappal rendelkezik, az a nyertes, aki az utolsó lapot kirakta. A győztes játékos az ellenfelei pontszámának összegét kapja (lefelé kerekítve öttel osztható számra), csökkentve a kezében található pontok összegével. Ez azt jelenti, hogy a győztes játékos negatív pontszámot is elérhet (ha a játék blokkolva van)!

A játék vége

A kör akkor ér véget, ha az egyik játékos az utolsó dominót is lerakja, illetve ha egyik játékosnál sincs kijátszható lap, és a talon is üres.

A játék akkor ér véget, ha az egyik játékos eléri a 100 pontot. Ha az egyik játékos egy kör közben éri el a 100 pontot, a játéknak azonnal vége, és a kör nem folytatódik.