שש-בש

6 online
Bring your pieces home to best your opponent!
6 online
שחק

How to play Backgammon - game rules

CHAT

הצ'אט מאפשר לשחקנים לתקשר באמצעות הרשת. חלון הצ'אט ממוקם מתחת לתמונת השולחן.

צנזור

ישנו חסם במערכת המונע מהשחקנים לקלל. כל מילה וולגארית תופיע כמילה עדינה יותר, או, כוכביות יחליפו את רוב האותיות, לדוגמה, f**k.P>

הודעות פרטיות

אם השחקן מעוניין לשלוח הודעה לאדם מסוים המיועדת לאדם זה בלבד, הוא יכול לעשות זאת על ידי הקלדת שמו של הנמען בהודעה, לדוגמה /Tom, hi!P>

פקודות מיוחדות

מלבד שיחות רגילות, ניתן להגדיר פעולות מיוחדות באמצעות הצ'אט. יש לסמנן # כפי שמופיע להלן:

<שולחן>
#get version פקודה זו מציינת את גרסת ה-Plugin שהורדה מהשרת. אם תרצו להודיע לנו על בעיות כלשהן בהן נתקלתם במשחקים, אנא זכרו לציין את מספר הגרסה.
#ignore NICK פקודה זו מאפשרת לשחקן להימנע מחילופי דברים עם אדם מסוים. NICK הוא שם הכינוי של האדם ממנו השחקן רוצה להתעלם.td>
#noignore NICKכיבוי הקודם.
#warning NICK MSG היא מאפשרת לשחקן להקליד אזהרה הנוגעת לשחקן שכינויו (NICK). ההודעה תוצג ברגע שהשחקן בעל כינוי זה יתיישב לשולחן או כאשר שחקן מסוים יושב בשולחן בו משחק השחקן בעל כינוי זה או כאשר השחקן בעל כינוי זה מזמין שחקן לשולחן. האזהרה עשויה להכיל כל סוג של מידע, כגון. זהו שחקן ידידותי מאד..
#nowarning NICKכיבוי הקודם.
#reply NICK TEXT אם השחקן בעל כינוי זה שולח לנו הודעה פרטית, הטקסט יישלח בחזרה אליו והוא עשוי להכיל כל סוג של מידע, כגוןנחמד לשמוע ממך, טום..
#noreply NICKכיבוי הקודם.
#replyall TEXT מענה לכל מי שיישלח לנו הודעה פרטית על ידי שליחת טקסט לשולח, העשוי להכיל כל סוג של מידע, כגון אני אחזור עוד זמן מה, אני אוכל ארוחת ערב.
#noreplyallכיבוי הקודם.
#warningnoneכיבוי #האזהרה לכולם.
#replynoneכיבוי #התגובה לכולם.
#ignorenone כיבוי #התעלמות לכולם.
#showreplyהצגת רשימה של כל השחקנים אליהם יישלח טקסט.
#showwarningהצגת רשימה של כל השחקנים אליהם תשלח אזהרה.
#showignoreהצגת רשימה של כל השחקנים מהם יש להתעלם.
#tips הפעלת חלונות העצה המופיעים במקומות השונים, כגון ברשימת השחקנים.
#notipsביטול הפקודה הקודמת.
#emoticones הזנת רצף סמלים המציגים תמונה (ראה טבלה לעיל).
#noemoticonesביטול הפקודה הקודמת.
#define מאפשר לך להגדיר רצף של תווים שיומרו אוטומטית בשורת הצ'אט, לדוגמה#define :) <19:42:3> מאפשר לך להחליף את כל הפרצופונים הרגילים, כל הרצפים הקבועים נשמרים ומשותפים לכל המשחקים.
#undefineהסרת אחד מהרצפים המוגדרים, לדוגמא #undefine :)
#undefineallהסרת כל הרצפים המוגדרים.
#showdefinesהצגת רצפים מוגדרים.

פרצופונים

בעת הקלדת רצפים מסוימים של אותיות ותווים, על המסך יופיעו פרצופונים. יש יותר מדרך אחת להציגם, הפשוטה ביותר היא להשתמש באחד מהרצפים הבאים:

sequenceemoticonsequenceemoticon
:):|
:(:o
8):D
8(:x
;)[]
;(<V>
=)</V>
=(<vvv>
|)<<>>
|(<smoke>
&)<coffee>
&(<flower>
:/<mail>
8/<beer>
8|<lock>
<bye>

ניתן גם לשלב תמונות כדי לצור פרצופונים מורכבים, על ידי שימוש ברצפי התווים הבאים: <12:9>. המספרים המופרדים בנקודתיים מציינים עיניים ופה. ניתן גם להגדיר סגנון שיער על ידי שימוש בפרמטר ספרתי שלישי כגון: <12:9:2>.

דוגמאות:

<12:9>
<12:9:2>

hair eyes mouth
111
222
333
444
555
  66
  77
  88
  99
  1010
  1111
  1212
  1313
  1414
  1515
  1616
  1717
  1818
  1919
  2020
  2121
  2222
  2323
  2424
  2525
  2626
  2727
  2828
  2929
  3030
  3131
  3232
  3333
  3434
  3535
  3636
  3737
  3838
  3939
  4040
  4141
  4242