בינגו

115 online
Keen eye and quick reflexes? Try your hand at Bingo!
115 online
שחק

How to play Bingo - game rules

קופת בונוס בינגו

קופת הבונוס היא הטבה של אסימוני משחק שניתן לזכות בהם במהלך המשחק. כדי לזכות בקופת הבונוס, עליך להיות חבר במועדון האח"מ. קופת הבונוס מבוססת על דמי השירות שנגבים בשולחנות הפוקר. ככל שגדל מספר המשתתפים במשחק, כך גדל סכום דמי השירות שנגבים וכתוצאה מכך גדלה גם קופת הבונוס.

11,944,442 GameChips to win!

הפרס מוענק על השגת 'בינגו' בעזרת מספר כדורים נמוך יותר מהערך המוצג בשדה "כדורים לקופת בונוס" שבשולחן שלך. לא ניתן לזכות בקופת בונוס בשולחנות פרטיים (סגורים) ובשולחנות לשניים (אחד על אחד).


Depending on the cost of a coupon, the jackpot will be paid out according to these rules:

Coupon cost 100 10% of total jackpot
Coupon cost 1000 40% of total jackpot
Coupon cost 5000 80% of total jackpot