1000

Welcome Bonus

Free gamechips every day!

56
שחקנים מקוונים
83256762
Badbeat קופת בונוס
131
Open tables

פוקר 5 Card Draw

4.5 (votes: 122)
5 Card Draw (משיכת 5 קלפים) הוא הצורה הישנה ביותר של משחק הפוקר, בה לכל שחקן מקבל יד של 5 קלפים, כולם מחולקים עם הפנים מטה. ניתן להחליף קלפים, אך לא ניתן לקבל קלפים נוספים.