1000

Welcome Bonus

Free gamechips every day!

115
שחקנים מקוונים
53200375
Badbeat קופת בונוס
140
Open tables

פוקר 5 Card Draw

5 (votes: 121)
5 Card Draw (משיכת 5 קלפים) הוא הצורה הישנה ביותר של משחק הפוקר, בה לכל שחקן מקבל יד של 5 קלפים, כולם מחולקים עם הפנים מטה. ניתן להחליף קלפים, אך לא ניתן לקבל קלפים נוספים.