פוקר Texas Hold'em

1770 online
The prize is within your grasp! Play to win!
1770 online

פוקר Texas Hold'em

4.5 (votes: 2254)

אודות

יד הפוקר שתהיה בעלת 5 הקלפים הטובים ביותר, באמצעות כל שילוב שהוא של הקלפים המוסתרים והקלפים הגלויים, זוכה בקופה.

Play 24/7 with
thousands of players

Feel what it's like to win big. Cash tables of different sizes, participate in many tournaments.

Great casino
experience

Meet new friends, invite them to your table, chat and have fun together.

New
to Poker?

Grab free GameChips and learn fast thanks to intuitive interface and helpful community.

True
multiplayer

Challenge your friends or play with thousands of opponents from all over the world.


60-second QUICK START Rules for פוקר Texas Hold'em

Each hand you will be dealt 2 hole cards that are only visible to you. In addition, the dealer will put 5 community cards in the center of the table: 3 on the flop, 1 on the turn and 1 on the river.

The objective of the poker game is to complete the best 5-card hand using two hole cards and the 5 community cards.

Depending on the strength of your hand you can raise, call or check during each of the four rounds of betting: pre-flop, on the flop, on the turn and on the river.

Best hand after all rounds of betting wins the pot. You can also win with a good bluff, if you make opponents to fold their cards.