WordPlay

7 online
Know a lot of words? Try WordPlay and find out!
7 online

WordPlay

5 (votes: 41)

אודות

משחק מלים המיועד ל-2 עד 4 שחקנים. השחקנים מרכיבים מלים על ידי הנחת אבני אותיות על הלוח

איך לשחק WordPlay

  • כאשר מתחילים משחק Literaxx, יש להזין תחילה את חדר המשחק שבו נמצאים שולחנות המשחק. כדי להתחיל משחק חדש, ניתן להצטרף לשולחן קיים, או לפתוח שולחן חדש על-ידי לחיצה על "פתח שולחן."
  • בתצוגת השולחן, ניתן להתחיל משחק חדש על-ידי לחיצה על "התחל משחק" או להמתין שמנהל השולחן יעשה זאת.
  • השחקן הראשון פותח במשחק על-ידי הנחת רותיות במרכז הלוח כדי לימור מילה ולוחץ על "אישור."
  • ניתן להניח על המשבצות הצבעוניות אותיות בצבע זהה בלבד.
  • ניתן להניח על המשבצות הלא צבעוניות אותיות בכל צבע שתבחר.
  • המשחק מסתיים כאשר תם הזמן, או כאשר כל השחקנים נכשלים פעמיים ברציפות ביצירת מילה חדשה.