WordBox

Good with words? Place the letters to create the best!

WordBox

5 (votes: 80)

אודות

WordBox הוא משחק מלים המיועד ל-2, 3 או 4 אנשים, אשר מחברים מלים על ידי הנחת ריבועי אותיות על גבי הלוח.

איך לשחק WordBox

  • כאשר מתחילים משחק WordBox, יש להזין תחילה את חדר המשחק שבו נמצאים שולחנות המשחק. כדי להתחיל משחק חדש, ניתן להצטרף לשולחן קיים, או לפתוח שולחן חדש על-ידי לחיצה על "פתח שולחן."
  • בתצוגת השולחן, ניתן להתחיל משחק חדש על-ידי לחיצה על "התחל משחק" או להמתין שמנהל השולחן יעשה זאת.
  • בכל תור, השחקן משתמש באבני האותיות כדי ליצור מילים על גבי הלוח. אם אין אפשרות לעשות זאת, השחקן יכול להחליף את האבנים או להעביר את התור לשחקן הבא. השחקן שמתחיל במשחק, חייב להניח את האות הראשונה במרכז הלוח.
  • ניתן ליצור מילים חדשות על-ידי הוספת אותיות לאלו הקיימות, בעיוון אופקי או אנכי.
  • ברגע שיצרת את המילה הרצויה, לחץ על "אישור." אם המילה נמצאת במילון, היא מאושרת ואתה זוכה בנקודות. מספר הנקודות שתקבל עולה ככל שקשה יותר ליצור מילים מהאותיות שבידך.
  • השחקן שמצליח ליצור יותר מילים ומספר המילים הקשות שלו גבוה יותר, זוכה במירב הנקודות ומנצח במשחק.