Kanasta. Poznaj zasady gry w kanastę!
KANASTA

KANASTA. POZNAJ ZASADY GRY W KANASTĘ!

23 Kwietnia 2018

Jak grać w Kanastę? Otóż sprawa jest bardzo prosta. W grze bierze udział od dwóch do czterech graczy i wykorzystywane są dwie pełne talie kart. Graczom rozdaje się po piętnaście kart.

Reszta kart zostaje ułożona na stole i tworzy tak zwany stos zakryty. Pierwsza karta stosu jest odsłaniana i tym samym tworzy tak zwany stos odkryty.

Gracze mają za zadanie wykładanie swoich kart na stół, czyli wykonywanie tak zwanych meldunków. Za każdy z meldunków po zakończeniu rozdania otrzymuje się punkty. Meldunek tworzy trzy lub więcej kart tej samej wartości. Warto pamiętać o tym, że zarówno dwójki jak i jokery to tak zwane dzikie karty. Można je wykorzystywać w meldunkach za każdą inną kartę. Meldunek powinien jednak zawierać co najmniej dwie naturalne karty.

Zasady gry w Kanastę

Meldunek, który zawiera siedem lub więcej kart tworzy tak zwaną Kanastę, za którą pod koniec rozdania otrzymuje się dodatkową premię. Kanasta co do zasady nie powinna zawierać żadnych dzikich kart. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, to kanasta z dzikimi kartami jest niżej punktowana.

Podczas gry uczestnicy nawzajem wykonują ruchy, z których każdy polega na pobraniu kart z jednego z dostępnych na stole stosów, ewentualnym wyłożeniu nowych meldunków lub/oraz dołożeniu kart do już wyłożonych, a następnie odłożeniu jednej z kart na stos odkryty.

Pobranie kart może następować dwojako. Gracz ma do wyboru: pobranie dwóch kart ze stosu zakrytego lub pobranie całego stosu odkrytego z jednoczesnym wykorzystaniem jego wierzchniej karty bądź do jednego z własnych już istniejących meldunków, bądź do utworzenia nowego z co najmniej dwoma kartami z ręki. Ze stosu nie zawsze jednak można pobierać karty. Jest to niedozwolone wówczas, gdy na jego wierzchu leży dzika karta lub czarna trójka.

Punktacja

Wartości punktowe poszczególnych kart są następujące: joker -- 50 pkt., as i 2 -- 20 pkt., król, dama, walet, 10, 9 i 8 -- 10 pkt., 7, 6, 5, 4 i 3 -- 5 pkt. Udział trójek w grze jest dosyć nietypowy i różny w zależności od ich koloru. Dla przykładu, jeżeli gracz wyciągnie czerwoną trójkę ze stosu zakrytego, to automatycznie odkłada ją na bok (obok swoich meldunków) i pobiera kartę zastępczą, a jeśli pobierze czerwoną trójkę ze stosu odkrytego, to jedynie odkłada na bok, bez pobierania karty zastępczej (taka trójka może się znaleźć na stosie odkrytym tylko w przypadku, kiedy zostanie wylosowana jako pierwsza karta tego stosu).

Po zakończeniu rozdania za czerwone trójki otrzymuje się premie (patrz niżej). Z kolei czarne trójki mogą być meldowane tylko jako ostatni meldunek i bez dzikich kart, przez co jeśli stanowią wierzchnią kartę stosu odkrytego, to niemożliwe jest jego pobranie (gdyż wierzchnia karta musi być od razu wyłożona do nowego lub istniejącego meldunku), chyba że do ostatniego meldunku.

Gra dobiega końca w momencie, w którym któryś z graczy uzyska co najmniej 5000 pkt. Grę wygrywa gracz, który posiada większą liczbę punktów. Gra posiada kilka odmian, jednak najczęściej rozgrywana jest klasyczna wersja.