Buraco Classic

372 online
Remik Brazylijski – zagraj sam lub w drużynie!
372 online
Zagraj

Jak grać w Buraco Classic - zasady gry

Rozgrywka

W grze może brać udział dwóch lub czterech graczy. W przypadku dwóch uczestników, gra odbywa się jeden na jednego. Kiedy są cztery osoby, gra odbywa się w parach, a punkty obydwu graczy w parze są sumowane. Gracze w parach siedzą przy stole na przeciw siebie.

W grze używa się 2 talii kart z dwoma jokerami w każdej. Razem jest 108 kart.

Na początku rozdawane jest po 11 kart dla każdego gracza oraz tworzone są dwa stosy “martwe”.

Gracz rozpoczynający grę pobiera kartę ze stosu znajdującego się na stole. Po ustaleniu, jakie może utworzyć kombinacje, odkłada jedną kartę (w pierwszej rundzie może być to karta, która została pobrana). Następnie pozostali gracze wykonują swój ruch w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara. W swojej turze gracz, po pobraniu karty ze stosu zakrytego, bądź odkrytego, może wyłożyć sekwens albo nie podejmować akcji. Tura kończy się odłożeniem karty na stos odkryty.

W przypadku wyłożenia wszystkich kart z ręki pobiera się 11 kart z leżącego po prawej stronie stołu stosu “martwego”. Jeśli gracz lub jego sojusznik pobierał już wcześniej karty z tego stosu to, o ile posiadają na planszy wyłożoną czystą kanastrę gra zostaje zakończona. W przypadku gdy warunek z czystą kanastrą nie jest spełniony gra jest kontynuowana.

Stół do buracao podczas rozpoczynania rozgrywki.

Gra kończy się w momencie gdy zajdzie jeden z warunków:

  • pozbycie się wszystkich kart z ręki jeśli gracz lub jego sojusznik brał już wcześniej stos "martwy" i gracze posiadają wyłożoną czystą kanastrę,
  • pozbycie się wszystkich kart z ręki jeśli oba stosy "martwe" zostały już użyte
  • wykorzystanie wszystkich kart ze stosu zakrytego jeśli oba stosy "martwe" zostały już użyte.

W przypadku, kiedy gracz nie weźmie ani razu stosu “martwego”, jego przeciwnikowi dopisuje się 100 pkt. (przy grze w parach stos musi być pobrany przez nas albo naszego sojusznika).

W grze występują kanastry. Są to układy składające się z 7 lub więcej następujących po sobie kart w kolorze. Kanastra może być:

  • Czysta (bez jokera)
  • Nieczysta (z jokerem)
  • 500 kanastra (od asa do króla – A, 2, 3, 4... K – bez jokerów). Karty muszą być wyłożone w jednym ruchu.
  • real kanastra (od asa do kolejnego asa – A, 2, 3, 4... A – bez jokerów). Karty muszą być wyłożone w jednym ruchu.

Nieczysta kanastra może zawierać również dwójkę zamiast jokera.

Kanastra czysta oraz kanastra nieczysta w grze Buracao.

Punktacja

W grze punkty przyznawane są za:

Wzięcie dwóch stosów “martwych” - 100
Dwójka - 10
Joker - 50
Od króla do ósemki - 10 punktów za każdą użytą
7 do 3 - 5 punktów za każdą użytą
Asy - 15 punktów za każdego użytego
Nieczysta kanastra - 100
Czysta kanastra = 200
500 kanastra - 500
Real kanastra - 1000