Remik HD

35 online
Baw się i ćwicz karciane umiejętności w Rummy 2009!
35 online
Zagraj

Jak grać w Remika HD - zasady gry

Rozgrywka

Gracze otrzymują po 13 kart. Pozostałe karty stanowią stos zakryty, z którego zostaje wyłożona jedna karta odkryta.

Rozpoczecie gry w Remik 500. Gracz dostaje 13kart.


Gra polega na grupowaniu kart w sekwensy lub grupy figur, przy czym sekwens to minimum 3 karty kolejne w danym kolorze, tzn. np. dama , walet i dziesiątka . Grupa natomiast, to minimum trzy karty tej samej wartości, np. 2 2 2.

Każdy ruch składa się z trzech części:

  • Pobranie karty: rozgrywkę rozpoczyna się od pobrania karty ze stołu. Gracz może wybrać, czy bierze kartę ze stosu zakrytego, czy też kartę odkrytą.
  • Meldowanie: po pobraniu karty ze stołu, ze stosu zamkniętego lub odkrytego, gracz ma zawsze możliwość zaznaczenia wybranego układu (zarówno sekwensu jak i grupy), poprzez zaznaczanie kolejnych kart układu i wyłożenia (zameldowania) go. Gracz posiada np. 4 ,32, musi więc kolejno zaznaczać poszczególne karty i zaakceptować komendę "wyłóż". Po wyłożeniu jednego układu możliwe jest dopiero zaznaczenie do wyłożenia kolejnego.
  • Dołożenie: Możliwe jest również dołożenie karty do już istniejącego układu, np. na stole leżą wyłożone dama , dama i dama , a na ręku mamy damę , możemy więc dołożyć ją do tej grupy figur. W przypadku, kiedy istnieje możliwość dołożenia karty do większej ilości układów na stole, pojawia się komenda wyboru układu, do którego chcemy kartę dołożyć.

Wykonanie ruchu przez gracza w grze Remik 500.


Po wykonaniu ruchu lub braku możliwości ruchu następuje odłożenie karty. Należy wtedy zaznaczyć kartę do odrzucenia na stos odkryty.

Przy pobieraniu kart ze stosu otwartego możliwe jest nie tylko wzięcie pierwszej karty, ale również dowolnej ilości kart. Zaznaczamy wtedy kartę, którą chcemy wziąć jako ostatnią.

Pobieranie dowolnej ilości kart ze stosu w grze  Remik 500.


W przypadku pobrania tylko jednej karty ze stosu, karta ta nie może być od razu zrzucona, natomiast w przypadku pobrania większej ilości kart, karta, która jest wzięta jako najniżej leżąca w stosie, musi być wykorzystana do wykładanego w danym ruchu meldunku. Komputer sam analizuje, czy ruch taki będzie możliwy i karta ta jest wysunięta z kart posiadanych w ręku. Nie da się jej odznaczyć. Należy ją w pierwszym ruchu bądź dołożyć do istniejącego już na stole układu, bądź też wykorzystać do nowego meldunku. Jeśli wykorzystanie danej karty do meldunku nie będzie możliwe, nie będziemy mogli wziąć tej grupy kart.

Runda toczy się do momentu aż jeden z graczy wyłoży wszystkie karty na stół, lub też ostatnią kartę zrzuci na stos odkryty albo w stosie zakrytym nie pozostanie więcej kart. W tym momencie następuje podliczenie punktów.

Punktacja

Wartość kart:

  • As - w zależności od układu ma 15 lub 1 pkt. (wyłożony w sekwensie z 2, 3 - ma 1 pkt.)
  • Król, dama, walet, 10 - 10 pkt.
  • Karty od 9 do 2 - zgodnie od 9 do 2 pkt, zgodnie z nominałem

Za każdy zameldowany układ gracz otrzymuje ilość punktów równą sumie punktów kart, wykorzystanych do danego układu, np. za układ as , as , as otrzymuje 45 pkt, a za układ a, 2, 3 - 6 pkt. (wyjątek, kiedy as liczony jest jako 1 pkt.)

W przypadku zakończenia rundy przez przeciwnika, gracz otrzymuje punkty dodatnie za zameldowane układy oraz punkty ujemne za karty, które pozostały na ręku.

Zakończenie gry

Zakończenie gry następuje po osiągnięciu przez jednego z graczy wyznaczonego pułapu punktowego (100, 200 lub 500 pkt.).

Przegrywa także zawsze ten gracz, który przekroczył limit czasu.