Snooker 2009

1 online
Odważ się i zagraj w oficerską odmianę bilarda!
1 online
Zagraj

Jak grać w Snookera - zasady gry

Cel gry

Snooker to gra dla dwóch graczy rozgrywana przy użyciu 15 czerwonych bil, sześciu kolorowych oraz jednej białej. W kolejnych turach gracze zdobywają punkty, wbijając bile. Czerwone warte są jeden punkt a każda z kolorowych bil ma osobną wartość, od dwóch do siedmiu punktów. Na końcu gry, po wbiciu wszystkich bil, gracz który ma największą ilość punktów wygrywa.

Stół

Wygląd stołu do snookera, przed rozbiciem bil.

Stół do Snookera podczas rozbijania bil.


Tury gry

Snooker to gra dla dwóch graczy. Tak jak w innych odmianach gier bilardowych, gra rozgrywana jest w następujących po sobie turach. Jeśli gracz wykona prawidłowo swój strzał, kontynuuje grę. Jeśli gracz nie wykona go prawidłowo, traci turę i jego przeciwnik zyskuję możliwość strzału. Jeśli gracz popełni faul, nawet jeśli wykona swój strzał, również traci turę na rzecz przeciwnika.

Rozbicie

Podczas rozbicia, biała bila umieszczana jest w dowolnym miejscu półkola na stole. Po uderzeniu przy użyciu kija, biała bila musi dotknąć czerwonej lub jest to faul.

Podstawy gry

Gra w Snookera może być podzielona na dwie fazy.
Faza Pierwsza
Podstawowa zasada obowiązująca w tej fazie mówi, ze w czasie swoich tur gracze muszą najpierw wbić czerwoną bilę a później jedną z kolorowych bil. Po rozbiciu, gracz musi wbić najpierw czerwoną bilę, potem dowolną kolorową, potem kolejną czerwoną, znowu kolorową, aż na stole nie zostanie żadna czerwona bila. Po wbiciu czerwonej bili, nie wraca ona na stół. Po wbiciu którejś z bil kolorowych w tej fazie gry, zostaje ona automatycznie przywrócona na stół.
Faza Druga
Po wbiciu wszystkich czerwonych bil ze stołu, zasady gry ulegają zmianie. Kolorowe bile nie są już przywracane na stół po wbiciu i muszą być od tej pory wbijane kolejności, wynikającej z ich punktowej wartości. Po wbiciu wszystkich kolorowych bil, gra jest zakończona. Gracz, który zdobył większą ilość punktów wygrywa.

W Fazie Pierwszej, na początku tury gracza, musi on najpierw wbić czerwoną bilę.
W Fazie Drugiej, kiedy na stole nie ma już żadnych czerwonych bil, gracz musi podczas swojej tury wbić bilę o najniższej wartości na stole.

Wartość punktowa bil kolorowych

KolorWartość punktowa
Czerwona1
Żółta2
Zielona3
Brązowa4
Niebieska5
Różowa6
Czarna7

Bile kolorowe muszą być deklarowane

Podczas każdego swojego ruchu, gracz przed wbiciem bili kolorowej, musi zadeklarować którą bilę będzie próbował wbić. Gracz nie musi wybierać łuzy, ale musi zadeklarować bilę. Jeśli gracz wbije inną bilę niż zadeklarowana, popełniony jest faul. Jeśli gracz prawidłowo wbije wybraną bilę, zdobywa ilość punktów do niej przypisaną. Jeśli gracz nie jest w stanie wbić wybranej bili ale i nie został popełniony faul, gracz traci swoją turę. Następuje tura przeciwnika.

Stół do Snookera podczas deklaracji wbijanej bili.


Czerwone bile nigdy nie są deklarowane. Jeśli gracz ma zamiar uderzyć czerwoną bilę, może wybrać jakąkolwiek w tym kolorze i wbić ją do dowolnej łuzy. Gracz może także wbić kilka bil czerwonych w jednym uderzeniu, co nie jest uznawane jako faul.

Pierwszy kontakt

Przy pierwszym uderzeniu kijem, biała bila musi w pierwszej kolejności dotknąć: czerwonej, jeśli gracz zgodnie z kolejnością wbija czerwone lub kolorowej bili którą zadeklarował. Jeśli biała bila w pierwszej kolejności dotknie innej bili niż wyznaczona kolorowa, jest popełniany faul. Jeśli gracz uderza w czerwoną bilę, a biała bila dotyka jako pierwszej kolorowej bili, również popełniany jest faul.

Faule

 • Jeśli gracz ma wbić zadeklarowaną bilę i nie zdoła tego zrobić (wbijając przy okazji inne bile), jest to faul. Gracz traci turę, nie zyskując punktów i następuje tura przeciwnika, który zyskuje jednocześnie ilość punktów odpowiadającą wartości zadeklarowanej bili.
 • Jeśli gracz ma wbić czerwoną bilę a wbita zostaje bila kolorowa, jest to faul. Gracz traci turę, nie zyskując punktów i następuje tura przeciwnika, który zyskuje jednocześnie ilość punktów odpowiadającą wartości wbitej bili.
 • Jeśli gracz uderzający w czerwoną bilę wbił również bilę kolorową (nawet jeśli czerwona została prawidłowo wbita), jest to faul. Gracz traci turę, nie zyskując punktów i następuje tura przeciwnika, który zyskuje jednocześnie ilość punktów odpowiadającą wartości wbitej nieprawidłowo bili.
 • Jeśli gracz który uderza w zadeklarowaną bilę wbije również inną bilę (nawet jeśli prawidłowo wbił tą zadeklarowaną), jest to faul. Gracz traci turę, nie zyskując punktów i następuje tura przeciwnika, który zyskuje jednocześnie ilość punktów odpowiadającą wartości wbitej nieprawidłowo bili.
 • Podczas rozbicia, biała bila musi być umieszczona w półkolu na stole. Może być ona przemieszczona w inne miejsce wewnątrz tego pola. Po uderzeniu kijem, biała bila musi dotknąć czerwonej w pierwszej kolejności, lub jest to faul. Karą za ten faul jest utrata tury na rzecz przeciwnika.
 • Jak zostało to opisane powyżej, gracz musi na przemian wbijać bile czerwone i kolorowe. Kiedy gracz jest zobowiązany do wbicia bili czerwonej, bila biała musi w pierwszej kolejności jej dotknąć. Jeśli dotknie najpierw którejś z bil kolorowych, jest popełniany faul. Gracz traci turę, nie zyskując punktów i następuje tura przeciwnika, który zyskuje jednocześnie ilość punktów odpowiadającą wartości pierwszej bili, dotkniętej przez białą bilę.
 • Jak zostało to opisane powyżej, gracz musi na przemian wbijać bile czerwone i kolorowe. Kiedy gracz jest zobowiązany do wbicia bili kolorowej, musi najpierw zadeklarować którą dokładnie bilę będzie próbował wbić, a przy uderzeniu bila biała musi w pierwszej kolejności jej dotknąć. Jeśli dotknie najpierw którejś z pozostałych bil, jest popełniany faul. Gracz traci turę, nie zyskując punktów i następuje tura przeciwnika, który zyskuje jednocześnie ilość punktów odpowiadającą wartości pierwszej bili, dotkniętej przez białą bilę.
 • Jeśli po uderzeniu kijem, biała bila nie dotknęła żadnej bili, jest popełniany faul. Gracz traci turę, a przeciwnik dostaje cztery punkty.
 • Jeśli biała bila jest wbita do łuzy, gracz traci turę, a przeciwnik jest nagradzany czterema punktami. Biała bila jest wyjmowana z łuzy i oddawana przeciwnikowi, który może ją umieścić w dowolnym miejscu w obrębie półkola na stole.
 • Jeśli więcej niż jeden faul został popełniony podczas uderzenia, przeciwnik jest nagradzany wartością punktową odpowiadającej najwyższemu faulowi. Jest to najmniej cztery punkty, a najwięcej siedem.

Strategia

Celem gry jest zebranie jak największej ilości punktów. Czarna bila ma największą wartość – siedem punktów. Najlepsza strategia, to próba wbicia czarnej bili najszybciej jak jest to możliwe. Idealne rozwiązanie to kolejne wbijanie czerwonej, czarnej, czerwonej, czarnej itd., aż do wbicia wszystkich czerwonych i przejście do tury wbijania bil kolorowych, w celu zakończenia gry.

Sinuca

Sinuca jest prostszą odmianą Snookera. Gramy przy użyciu jedenej bili czerwonej, żółtej, zielonej, brązowej, niebieskiej, różowej i czarnej. Bile są punktowane tak samo jak w snookerze. Punkty uzyskuje się na dwa sposoby:

  1. za faul przeciwnika - każdy faul karany jest siedmioma punktami,
  2. za prawidłowo wbitą bilę.
W czasie swojej tury gracz musi najpierw wbić najniżej punktowaną bilę. Następnie gracz przystępuje do wbijania dowolnej bili kolorowej. Po jej prawidłowym wbiciu, gracz ma dwie możliwości:
 1. może przystąpić do wbijania kolejnej bili (najniżej punktowanej) lub
 2. zadeklarować dowolną bilę jako bilę „karną”.
Jeśli gracz nie wbije bili „karnej” siedem punktów zostaje przyznanych przeciwnikowi. Jeśli gracz wbije bilę „karną”, jej normalna wartość zostaje mu przyznana i gracz musi przystąpić do wbicia kolejnej najniżej punktowanej bili. Wygrywa ten gracz, który uzyska większa liczbę punktów.