Berzerker777

 
Joined: 2020-11-07
Nikogo tutaj nie pouczam, kłuje w oczka lub nie chcesz nie czytaj, każdy ma wolny wybór. Proste ❤✌
Points38More
Next level: 
Points needed: 162
Last game
Bingo

Bingo

Bingo
3 days ago

Games activity

Bingo

Bingo

Games CompletedChips Won
135362,857
B Bingo King
Bingo Factory
Bingo Lover
Shooter
Marksman

Photos

Something about me

About me
https://youtu.be/sa1gYqFy9us
Interests
1. BÓG CIĘ BARDZO KOCHA!
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.„ (Ewangelia Jana 3:16)
Favorite movies
2. GRZECH STAŁ SIĘ PRZYCZYNĄ ODDZIELENIA OD BOGA
„Zapłatą za grzech jest śmierć” (List do Rzymian 6:23)
Favorite music
3. JEZUS CHRYSTUS JEST BOŻĄ ODPOWIEDZIĄ
Jezus umarł za Ciebie na krzyżu: „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy byli jeszcze grzesznikami.” (List do Rzymian 5:8).
Favorite books
4. JEZUS JEST ZBAWICIELEM
„Tym zaś, którzy Go przyjęli dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego.„ (Ewangelia Jana 1:12)

„Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.” (Księga Objawienia 3:20)

Zbawienie jest darem, za który nie jesteśmy w stanie zapłacić. Bóg dał nam wolną wolę i decyzję wyboru: czy wrócimy do Niego i będziemy rzeczywiście spełnieni i zaspokojeni, czy wybierzemy życie na własną rękę, ryzykując oddzielenie od Niego na wieki?
Things I like
Jaki efekt ma przyjęcie zbawienia?
Zbawienie duszy to proces przemiany życia, bez znaczenia w jak ciężkiej jesteś sytuacji. Jeśli oddasz swoje życie Chrystusowi On będzie działa w Twoim życiu.

Wall