davod12

Joined: 2011-05-11
زندگی عشقی پر مخاطره است، گاه باید قمارش کرد........
Points4More
To keep level: 
Points needed: 196
Last game
Backgammon

Backgammon

Backgammon
4 days ago

2 کلمه حرف حساب

2013-01-14       

 

مترسک

 

از مترسکی سوال کردم: آیا از تنها ماندن در این مزرعه بیزار نشده‌ای؟!

پاسخم داد: ترساندن دیگران برای من لذتی به یاد ماندنی است پس من از کار خود

راضی هستم و هرگز از آن بیزار نمی‌شوم!

اندکی اندیشیدم و سپس گفتم: راست گفتی! من نیز چنین لذتی را تجربه کرده بودم!!!

گفت: تو اشتباه می کنی!

زیرا کسی نمی تواند چنین لذتی را ببرد مگر آنکه

درونش مانند من با کاه پر شده باشد!!!

 

از مربی بدنسازی پرسیدم: با کدوم دستگاه بیشتر کار کنم تا دخترا عاشق هیکلم بشن؟
مربی گفت: دستگاه خودپرداز بیرون سالن!!

آیا میدانستید، فقط یه آرایشگر زنِ ایرونی می تونه، ماهانه درآمدی معادل یه فوق تخصص جراحی داشته باشه !؟

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

داشتم تو پیاده رو میرفتم، یهو یه موتوری، توعابر پیاده،
با سرعت از بغلم رد شد و نزدیک بود بزنه به من!
داد زدم اینجا عابر پیادَست ها!!!
جواب داد اینجا ایرانه ها!!!
حرفش تا حدی منطقی‌ بود، که کاملا" قانع شدم!!!

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

لازم دونسم تأکید کنم، "بهترین شغل، داشتن بابای پولداره !"

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

پُر درآمدترین هنر آدما، زبون بازیشونه . . .

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

از اونجایی که میگن: "آدما رو، باید تو سفر شناخت"،
پس چرا ماه عسلو یه وقتی گذاشتن که کار ازکار گذشته ؟!
خو، قبلش بذارین، ملت نادم، از سفر برنگردن !!

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

 

پسر عزیزم، دختر گلم!
تلفن همراه برای این است که شما در دسترس افراد درجه یک خانواده باشید...

روزی که انسان قالب های تحمیلی ذهنی خود را بشکند
روز شکوفایی چند بعدی اوست

اگر آنقدر که در جمع آوری زباله اهتمام داشتیم
در ساماندهی نان دور ریز شهروندان نیز همت می نمودیم
امروز ایران گلستان بود...

دروغ مصلحتی نداریم...
هیچ بهانه ای هم قبول نیست
حتی...

نترسیم از اینکه فرزندانمان به انحراف کشیده شوند
بترسیم از اینکه نفس لوامه در آنها کشته شود

بیایید همه با هم دعا کنیم:
خدایا گداهای سطح شهرمان را غنی بفرما

آقایوون موبایل را در جیب خود قرار ندهید.
خانووما موبایل رو از گردن خود آویزون نکنید
نسل انسان را با امواج این دستگاه ضعیف نسازیم...