figa

 
joined: 2019-12-28
Trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać pędzący czas. Pięknie żyć, w zachwycie. Życie zdarza się raz. – Tomasz L.
Points98More
Next level: 
Points needed: 102
Last game
Yatzy

Yatzy

Yatzy
6 hours ago

Games activity

Yatzy

Yatzy

WinsRating
964190.13
WordBox

WordBox

WinsRating
14971.23
Bingo

Bingo

Games CompletedChips Won
100
Bingo Lover
Bingo Jackpot
Bingo Torpedo Boy
Bingo Lover
Bingo Lover

Something about me

Favorite music
https://youtu.be/1TymTB14iqo
Favorite books
Po­między oczu wez­wa­niem,
ścieżką sprag­nioną do­tyku,
a ust drżących szu­kaniem.

Szept ze snu się budzi,
skóra zmęczo­na cze­kaniem,
utęsknieniem ciszę studzi.

Otu­la ją kąpiel od­dechu,
miękkość dreszcz łagodzi,
nie szu­ka słodycz pośpie­chu.

Me­lodia tka­na z wes­tchnień,
w splot ciała, z gład­kością za­nosi,
wy­pełnia ryt­mem, no­cy przes­trzeń.

Do­tyk blis­kości ser­ce uno­si
czułość ust pod po­wieka­mi skarb za­myka.
W darze miłość, de­likat­nie za­nosi.

Prośbą źre­nic, zbyt krótką nocą, zmęczo­nych,
na rzęsy, dru­gi brzeg spoj­rze­nia opa­da
kołysa­ny od­dechem, do snu - raz jeszcze…

..tros­kli­wie układa.
Things I like
https://www.youtube.com/watch?v=mJCQ-uTgKdY

Wall